Atlas Copco Finland - Kompressorit
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Specialty Rental Solutions
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Öljytiivistetyt alipainepumput
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Maksimoi paineilmajärjestelmän tehokkuus

Voit alentaa energiankulutusta ja nauttia parhaasta mahdollisesta käytettävyysajasta analysoimalla ja optimoimalla kompressorihuoneen ja valvomalla sitä.

Energian säästäminen

Paineilmajärjestelmän analysointi, optimointi ja valvonta mahdollistaa energiankulutuksen alentamisen

Paras mahdollinen käytettävyysaika

Uusimman tarkkailu- ja valvontatekniikan käyttäminen varmistaa järjestelmän vakauden sekä parhaan mahdollisen käytettävyysajan.

Parempia päätöksiä

Lue, miten voit parantaa tehokkuutta ja lisätä säästöjä.

Energiankulutuksen osuus paineilma-asennuksen koko käyttöiän kustannuksista on jopa 70 %. Lue, kuinka kompressorihuoneen tehokkuus voidaan maksimoida.

Paineilmajärjestelmän ymmärtäminen

Tiedätkö, onko paineilmajärjestelmäsi tehokas?
Me tarkastamme koko paineilmajärjestelmän kompressoreista paineilmaverkon kautta kulutuspuolelle. Näiden tarkastusten perusteella määritämme mahdolliset säästöt ja suosittelemme toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi.

Korjaa paineilmavuodot

Tiesitkö, että jopa 20 % paineilmajärjestelmän energiankulutuksesta voi johtua ilmavuodoista? Vuotavan ilman mukana menetät paljon rahaa.
RePress-tekniikka korjaa vuodot jakeluverkon ollessa paineistettuna ja putkia tai liitäntöjä purkamatta.

Ota lämpöenergia talteen

Paineilman tuotannosta syntyy lämpöä, joka ohjataan jäähdytysjärjestelmään ja vapautetaan ympäristöön. Tämä lämpöenergia voidaan kuitenkin ottaa hyötykäyttöön.
Tässä auttaa energian talteenotto, jonka ansiosta lämpöä voidaan käyttää työtilojen lämmitykseen, veden lämmitykseen tai teollisiin prosesseihin. Kompressori tuottaa energiaa – älä päästä sitä hukkaan!

Säätimien päivitys

Usean kompressorin asennuksessa keskusohjaus tarkentaa lähtöpainetta ja alentaa energiankulutusta. Laitteiston päivittäminen uusimpaan tekniikkaamme parantaa poikkeuksetta tehokkuutta.

Paineilma-asennuksen seuranta

SMARTLINK mahdollistaa kaikkien kompressorihuoneen laitteiden suorituskyvyn ja huollon tilan seurannan. Yksityiskohtaisten raporttien avulla voit seurata energiatehokkuutta, mikä mahdollistaa ISO 50001 -standardin mukaisen energianhallinnan.

Nopea ja helppo pääsy kompressoritietoihin

AIRlink on mukautettava mobiilisovellus, josta näet paineilmajärjestelmän tärkeimmät tila- ja suorituskykymittarit missä ja milloin tahansa. 

Maksimoi paineilmajärjestelmän tehokkuus

explainer icon