Atlas Copco Finland - Kompressorit
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Specialty Rental Solutions
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Öljytiivistetyt alipainepumput
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät
Kompressori sellu- ja paperitehtaille

Kompressoriratkaisut sellu- ja paperiteollisuuteen

Paineilmaratkaisut kaikkiin sellu- ja paperiteollisuuden sovelluksiin. Sertifioitu puhdas ilma takaa laadukkaat sellu- ja paperituotteet. Erinomaisen energiatehokkuuden ja luotettavuuden ansiosta käytön kokonaiskustannukset jäävät pieniksi

Energiatehokas paperinvalmistusprosessi

Sellun ja paperin valmistus on jatkuva prosessi, jossa kuluu runsaasti energiaa. Esimerkiksi taajuusmuuttajaohjauksen ja SMARTlink-valvontajärjestelmän kaltaiset vaihtoehdot tekevät tuotteistamme markkinoiden energiatehokkaimpia

Lisätietoja tehokkuuden maksimoinnista

Luotettava paperinvalmistus ilman keskeytyksiä

Paperinvalmistuksessa laitteisto on käynnissä vuorokauden ympäri. Siksi luotettavuus tarkoittaakin sen varmistamista, että tuotteidemme toiminta-aika ja suorituskyky pysyvät jatkuvasti mahdollisimman hyvinä. Koska haluamme olla entistäkin luotettavampia, olemme kehittäneet pätevistä ammattilaisista koostuvan jälkimarkkinointipalvelun, joka toimii kansainvälisesti yli 180 maassa.

Sertifioidusti öljytöntä ilmaa sellu- ja paperiteollisuuteen

Kaikki puhaltimemme on sertifioitu standardin ISO 8573-1 (2010) luokan 0 mukaisesti. Laadukkaan paperin valmistus edellyttää sen varmistamista, että ilma ei pääse kontaminoitumaan puristusprosessin aikana. Olemme ainoa kompressorien ja puhaltimien valmistaja, jolle on myönnetty ISO 22000 -sertifiointi.

Ennakoitavat huollot SMARTlinkin avulla

Sellun ja paperin valmistuksessa katkokset tulevat hyvin kalliiksi, sillä työtä tehdään ilman keskeytyksiä. Siksi SMARTlink-valvontajärjestelmämme onkin täydellinen juuri tälle alalle. Sen avulla kompressorit voi yhdistää mille tahansa laitteelle, ja tuotteiden valvonta ja analysointi onnistuu tuotannon aikana. Jos havaitaan ongelma tai laitteisto on sammutettava, järjestelmä antaa varoituksen. Näin pystyt suunnittelemaan tarvittavan huollon. Samalla vältytään laitteiston sammutukseen tai huoltoon tavallisesti liittyviltä menetyksiltä. Lue lisää SMARTlinkistä

Mahdollisimman pienet kokonaiskustannukset

Panostamme aina asiakkaidemme toiveiden täyttämiseen. Sellu- ja paperiteollisuuden kaltaisella runsaasti energiaa kuluttavalla alalla tämä tarkoittaa energiatehokkaita kompressoreita, jotka tuottavat keskeytyksettä luotettavaa ja laadukasta ilmaa. Lisäksi melun tai tärinän vaimentamiseen ei tarvita ylimääräisiä sijoituksia. Siksi tuotteidemme kokonaiskustannukset pysyvät pieninä muihin paineilmaratkaisuihin verrattuna.

Öljyttömän ilman hyödyt

Ilmanlaadulla on merkittävä vaikutus lopputuotteen laatuun sellu- ja paperiteollisuudessa. Pienikin määrä öljyä ilmassa voi helposti pilata koko tuotteen. Tämän merkitys korostuu etenkin laadukasta tulostuspaperia, hygieniatuotteita, vauvojen vaippoja, nenäliinoja, talouspaperia ja muita laadukkaita paperituotteita valmistettaessa. Samaten suodattimen ongelmista johtuvat huoltotarpeet tai kalvojen vaihtaminen ovat historiaa, toisin kuin öljytiivistettyjä paineilmakompressoreita käytettäessä, mikä puolestaan laskee kokonaiskustannuksia entisestään.

Asiakaskertomukset

UK Buxton Press printing application story

New compressed air system reduces CO2 emissions for Buxton Press

5 joulukuuta, 2017

Installing a new Atlas Copco ring main and variable speed driven (VSD) compressor with ancillaries is calculated to result in an annual carbon reduction of approximately 48 tonnes of CO2 for award winning magazine printing company, Buxton Press Limited - along with close to £7,500 per annum savings in compressed air energy costs.

Käyttökohteet

Ilmanpaineella toimivat siirtojärjestelmät

Paineilmaa käytetään sellun ja jätepaperin ilmanpaineella tapahtuvaan siirtoon.

Kuivaus & jäähdytys

Ilmaa käytetään paperin jäähdyttämiseen sen painamisen jälkeen. Jos tässä ilmassa on epäpuhtauksia, se voi pilata koko lopputuotteen.

Jäteveden käsittely

Sellun ja paperin valmistukseen tarvitaan paljon vettä. Siksi tehtaat onkin useimmiten rakennettu vesistön läheisyyteen. Vesistöstä pumpattavasta vedestä on poistettava mineraalit, bakteerit ja muut epäpuhtaudet ennen kuin sitä voidaan käyttää valmistusprosessissa. Lue lisää jäteveden puhdistamisesta

Ilmamoottori & ilmakaavin

Ilmakaapimet tuottavat jatkuvan, voimakkaan ilmavirtauksen kosteuden ja epäpuhtauksien poistamiseen. Toimiakseen oikein ne tarvitsevat luotettavaa matalapaineista ilmaa.

Oheistuotteet sellu- ja paperiteollisuuteen

Kompressoriratkaisut sellu- ja paperiteollisuuteen

explainer icon