Jäteveden käsittely - Atlas Copco Finland
Atlas Copco Finland - Kompressorit
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Vuokrakalusto
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Porakoneet
Energianvarastointijärjestelmät
Wastewater treatment plant aerial view

Jäteveden käsittely

Öljytöntä ilmaa tuottavat puhallinratkaisut kaikkiin teollisiin ja kunnallisiin jäteveden käsittelyjärjestelmiin. Tarjoamme puhdasilmateknologiaa, joka vastaa kaikkiin ilmastustarpeisiin. Korkea energiatehokkuus ja alhaiset kokonaiskustannukset.

Ota yhteys asiantuntijaan

Energiatehokkaat puhaltimet

Pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen ratkaisun jokaiseen jäteveden puhdistuslaitoksen käyttökohteeseen. Esimerkiksi öljytöntä ilmaa tuottava ruuvitekniikkamme taajuusmuuttajakäytöllä laskee energiankulutustasi keskimäärin 30 prosentilla muihin tekniikoihin verrattuna. Se laskee myös kokonaiskustannuksia.

Puhdasta ilmaa jäteveden käsittelyyn

Kaikki puhaltimemme ovat ISO 8573-1 (2010) Class 0 -sertifioituja: tämä takaa sen, että ilma ei pääse kontaminoitumaan puristusprosessin aikana. Olemme ainoa kompressorien ja puhaltimien valmistaja, jolle on myönnetty ISO 22000 -sertifiointi.

Kaikenlaisia puhallintekniikoita saatavilla

Tarjoamme kaikenlaisia puhallin- ja matalapainetekniikoita, jotka asiantuntijamme ovat kehittäneet ja tuottaneet. Sopivat ihanteellisesti jäteveden käsittelyjärjestelmiin. Matalampi melu- ja tärinätaso tai ilmavirtauksen säätö taajuusmuuttajakäytöllä. Tuotteitamme voi räätälöidä tarpeidesi mukaisesti.

Tehokkuus ja luotettavuus ovat tärkeitä alhaisten kokonaiskustannusten takaamiseksi

Jäteveden käsittelylaitoksen energiankulutuksesta jopa 70 prosenttia käytetään ilmastukseen. Lisäksi puhaltimien energiankulutukseen käytetään 5–10‑kertainen summa niiden ostohintaan nähden. Käyttökustannukset pysyvät alhaalla, jos energiakustannukset pidetään pieninä. Tätä varten tarjoamme käyttöösi yhden markkinoiden tehokkaimmista ja luotettavimmista laitteista. Näin saat sijoituksesi tuottamaan mahdollisimman pian.

Jätevedenkäsittelyn ympäristövaikutusten vähentäminen

Tehokkaasta vedenhallinnasta tulee yhä tärkeämpää luonnonvarojen ehtymisen ja kasvavan taloudellisen paineen vuoksi. Öljykontaminaatio ei ole suotavaa, kun ilmansyötön luotetaan pitävän bakteerit elossa; sen vuoksi tuotteemme ovat öljyttömiä. Sen lisäksi, että öljyttömät tuotteemme pienentävät energiankulutustasi, ne auttavat sinua myös vähentämään ympäristövaikutustasi.

Kansainvälinen verkosto ja jälkimarkkinapalvelut

Maailmanlaajuinen myynti- ja huoltoverkostomme kattaa yli 180 maata. Huollamme tuhansia matalapaineisia painejärjestelmiä ympäri maailman, ja varmistamme, että laitteistosi toimii aina mahdollisimman tehokkaasti ja sen seisonta-aika pysyy mahdollisimman pienenä.

Asiakaskertomukset

Käyttökohteet

Paineilmastus

Bakteerit eivät voi elää ilman happea, minkä vuoksi jatkuva öljytön ilmansyöttö on tärkeää jäteveden käsittelyprosessin laadun kannalta. Jäteveden syöttö voi vaihdella päivän aikana, joten on ratkaisevan tärkeää, että puhallinasennus pystyy käsittelemään muuttuvaa ilman virtauksen tarvetta. Tarjoamme kiinteänopeuksisia puhaltimia, joissa on korkea säätöalue, sekä energiatehokkaita puhaltimia taajuusmuuttajakäytöllä.

Suodattimen vastavirtahuuhtelu

Vastavirtahuuhtelu tarkoittaa veden pumppaamista suodattimen läpi vastavirtaan. Öljytön ilma estää suodatusaineen likaantumisen ja muuttumisen käyttökelvottomaksi. Se on eräs ennakkohuollon muoto, joka mahdollistaa suodattimen uudelleenkäytön.

Ilmastettu jätevesiallas

Ilmastettu jätevesiallas on käsittelyallas, joka helpottaa jätevesien biologista hapettumista. Paineilmastusjärjestelmän tehokkuus vaikuttaa suoraan altaan aikaansaamaan jäteveden käsittelyn laatuun ja tasoon.

Aktivoitu lieteprosessi

Ilmaa ja mikro-organismeja käytetään hapettuneita materiaaleja sisältävää jäännöslietettä tuottavien orgaanisten saasteiden biologiseen hapettamiseen. Perinteisissä aktiivilietejärjestelmissä käytettävän ilman on oltava öljytöntä, jotta veden kontaminaatio voidaan välttää.

Panospuhdistamo (SBR)

SBR:t ovat aktiivilietemenetelmiä, jotka on suunniteltu toimimaan epävakaissa olosuhteissa. Niitä käytetään eräkäsittelytilassa, jossa ilmastus ja lietteen selkeytys tapahtuvat samassa altaassa. Ilmastusvaiheen aikana ilmavirta ilmastetaan altaassa. Kiinteänopeuksisten laitteiden ansiosta energiankulutus on huomattavasti alhaisempi, mikä luo kilpailukykyisiä kuluja.

Membraanibioreaktorijärjestelmät

Perinteisen aktiivilietemenetelmän versio, jossa kiinteä ja nestemäinen materiaali erotetaan kalvon (mikro- tai ultrasuodatus) avulla. Prosessinhallinta ja tuotteen vedenlaatu hyötyvät menetelmästä, mutta menetelmä aiheuttaa myös korkeaa energiankulutusta ja intensiivisen biologisen käsittelyprosessin.

Öljyttömiä puhallinratkaisuja jäteveden käsittelyyn