Müller Dairy vähentää lämmityskustannuksia energian talteenotolla

Shropshiressa sijaitseva Müller Dairy on osa Müller International -konsernia. Se on säästänyt huomattavasti kaasun käsittelyn lämmityskustannuksissa kompressoriemme avulla. Tämän reseptin salainen ainesosa on energian talteenottotekniikka.

Energian talteenottoratkaisut Elintarviketeollisuus Öljyttömät kompressorit Class 0

Paineilmaa jogurtin ja hedelmien käsittelyyn

Paineilma on tärkeä osa Müller Dairyn laajamittaista tuotantoa: se käsittelee päivittäin yli 600 000 litraa raakamaitoa. Paineilma on keskeisessä osassa jogurtin ja hedelmien käsittelyssä, missä sitä käytetään paineilmasylintereille, täyttökoneelle ja prosessiventtiileille, sekä lopputuotteiden steriilin ilmasulun tuottamiseen.

Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit meijerikäyttöön

Müller Dairyn paineilmajärjestelmä koostuu käyttötarkoitukseen suunnitellusta öljytöntä ilmaa tuottavasta ZR 315 VSD FF -kompressorista ja kahdesta kiinteänopeuksisesta ZR 200:sta. Kahden vesijäähdytteisen ZR 200:n lämmön talteenottokyky perustuu talteenotettuun kuumaan veteen.

Kuumaa vettä käytetään jogurttipohjan esilämmitykseen ammoniakkikompressorien ja jogurtti- ja hedelmäprosessien avulla. Näin höyryä ei tarvitse luoda, ja kahden, aiemmin tarvitun kaasukäyttöisen lämmityskattilan käyttökustannukset voidaan eliminoida.

Uudet kompressorit täydentävät alkuperäistä Atlas Copcon laitteistoa, joka koostuu neljästä ZR 3-58 -koneesta. Müller Dairy pitää näitä vanhoja koneita valmiustilassa olevina kompressoreina ja käyttänyt niitä vuoroittaisesti, kun tuotannossa on tarvittu paljon paineilmaa.

Kompressorin sähkövirrasta talteen 90–95 %

Kun Müller Dairyn kaltaiset paineilman käyttäjät integroivat kuuman veden virtauksen laitoksen prosesseihin, ne voivat ottaa talteen 90–95 prosenttia kompressorin ottamasta sähkövirrasta kuumana vetenä.

Tämä on mahdollista ZR-sarjan vesijäähdytteisillä, öljytöntä ilmaa tuottavilla 55–750 kW:n kompressoreilla. Kompressorit ovat saaneet TÜV:n sertifioinnin, ja ne pystyvät ottamaan talteen kaiken syöttösähkön kuumana vetenä tietyissä olosuhteissa.

Kustannuksissa säästäminen suojelee myös ympäristöä

Kompressorin elinkaarikustannuksista yli 80 prosenttia koostuu energiankulutuksesta. Paineilmajärjestelmien energiansäästöllä on siksi merkittäviä vaikutuksia monilla eri valmistusaloilla – ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja siten suojelevat ympäristöä, mutta myös vaikuttavat loppukäyttäjän saamaan tuottoon.
Yli 45 prosenttia teollisuuden käyttökohteista käyttää kuumaa vettä prosesseissaan. Suurin lämpöhyötysuhde saavutetaan tavallisesti liittämällä kompressorin kuumavesilähtö jatkuvaa lämmitystä vaativaan järjestelmään, esimerkiksi lämmityskattilan paluupiiriin. Energian talteenotolla varustettua, öljytöntä ilmaa tuottavaa ZR-ruuvikompressorisarjaa käytettäessä mahdolliset energiansäästöt vuodessa vastaavat

Energian talteenoton, laadun ja turvallisuuden yhdistelmä

Puhdas, likaantumaton prosessi-ilma on olennainen Müllerin tuotannossa. Atlas Copcon kompressorit tuottavat täysin öljytöntä paineilmaa: ne on testattu Class 0 -vaatimusten mukaisesti ja saaneet TÜV:n sertifioinnin standardin ISO 8573-1- Class 0 mukaisesti.