Lämmön talteenotto vähentää maakaasun kulutusta

Wernsing Feinkost tarvitsee prosessilämpöä vuorokauden ympäri. Yritys saa 350 kW:n suuruisen osan lämmön kokonaismäärästä käyttämällä paineilma-aseman kompressiolämpöä. Se on mahdollista Atlas Copcon öljytöntä ilmaa tuottavien ja energian talteenottojärjestelmällä varustettujen ZR-ruuvikompressorien avulla.

Ruuvikompressorit Energian talteenottoratkaisut Elintarviketeollisuus Öljyttömät kompressorit Pyörivät rumpukuivaimet Class 0

Addrup-Essenissä sijaitseva Wernsing Feinkost GmbH tuottaa elintarvikkeita vähittäismyyntiin ja ravintola-alalle. Paineilmaa käytetään useissa tuotantolaitoksissa, etenkin kuljetus- ja pakkauslinjastoissa. Näiden yksiköiden toiminta on ympärivuorokautista, koska ne toimivat tavallisesti kolmessa vuorossa. Ympäristö- ja energianhallinnasta vastaavan Hartwig Sibbelin mielestä nämä olivat ihanteelliset olosuhteet lämmöntalteenoton kokeilemiselle.

“ Ilman paineistaminen tuottaa lämpöä, minkä vuoksi kompressoreita on jäähdytettävä jatkuvasti. Halusimme käyttää tätä lämpöä lämpökattilayksikössämme höyryn tuottamiseen pehmeää vettä esilämmittämällä, koska tässä tapauksessa voimme käyttää sitä prosessilämpönä koko vuoden ajan. ”

Hartwig Sibbel , Ympäristö- ja energianhallinta, Wernsing Feinkost GmbH

Jopa 350 kW:n lämpöteho

Kun Atlas Copco oli mitannut paineilman käytön tarkkaan, se ehdotti yritykselle paineilma-asemaa, joka koostuisi kahdesta vesijäähdytteisestä, öljytöntä ilmaa tuottavasta ZR 250 VSD- ja ZR 160 -ruuvikompressorista. Näiden teho on yhteensä 410 kW.
Vesijäähdytys ja lämmöntalteenotto sopivat yhteen täydellisesti: 90 °C:n jäähdytysvesi pystyy siirtämään kompressioenergian hyvin helposti lämpökattilayksikön lämmityspiiriin lämmönvaihtimen kautta.
Koska kaksi kompressoria käyvät lähes täydellä kapasiteetilla, ne tuottavat enimmillään jopa 350 kW:n lämpötehon, joka vastaa 80–85 % syöttövirrasta. Talteenotettu energia vähentää elintarvikeyrityksen omaa maakaasun kulutusta. Samalla se edistää ilmastonsuojelua, koska ilmakehään päätyy vähemmän hiilidioksidia.
”Lämmön talteenotto ei aiheuttanut suuria kustannuksia”, Hartwig Sibbel kertoo tyytyväisenä. Uudet kompressorit sijoitettiin lämpökattilayksikön läheisyyteen, jolloin tarvittiin käytännössä vain yhtä lämmönvaihdinta.
Wernsing halusi tehostaa paineilman tuotantoa entisestään, minkä vuoksi se asennutti energiaa säästävän ES-ohjaus- ja valvontajärjestelmän.

Korkealaatuista kuivaa paineilmaa

Wernsing valitsi Atlas Copcon tuotteen myös oheislaitteilleen. MD-sarjan adsorptiokuivaimet varmistavat, että –30 °C:n paineenalainen kastepiste saavutetaan aina.
”Osa tuotantolinjoista on ulkona ja jäähdytetyillä alueilla”, ympäristö- ja energiajohtaja selittää. ”Tämä korostaa paineenalaisen kastepisteen tärkeyttä: vesi ei saa lauhtua paineilmajärjestelmässä, mikä voi vahingoittaa venttiileitä ja sylintereitä.” Pyörivät rumpukuivaimet käyttävät kuumaa paineilmaa kuivainaineen regenerointiin, minkä ansiosta ne eivät tarvitse muuta energiaa.

Öljytön paineilma edistää elintarviketurvallisuutta

Wernsingille oli erittäin tärkeää, että tarvittava paineilma tuotettaisiin öljytöntä ilmaa tuottavilla kompressoreilla: ”Koska tuotamme elintarvikkeita, haluamme varmistaa, ettei niihin päädy yhtään öljyä.” Yrityksen ei tarvitse olla tästä huolissaan, koska Atlas Copcon kaikki ZR-kompressorit ovat saaneet ISO 8573-1 Class 0 -sertifioinnin.