Northumbrian Water ottaa käyttöön energiatehokkaan ZS-ruuvipuhallintekniikan.

Koillis-Englannissa toimiva Northumbrian Water on alueensa johtava vesi- ja viemäröintipalvelujen toimittaja. Se on ottanut käyttöön Atlas Copcon ZS-ruuvipuhallintekniikkaa energiankulutuksen alentamiseksi ja huoltokustannusten minimoimiseksi jätevedenpuhdistamollaan Newton Aycliffessa, Durhamin kreivikunnassa.

ZS-ruuvipuhallinasennus_Northumbrian Water

Yritys, jolle on aiemmin myönnetty kuningattaren yrityspalkinto kestävästä kehityksestä sekä vuoden vesilaitoksen palkinto, tarvitsee jatkuvaa ja luotettavaa ilmantuottoa (noin 480 mbar) jäteveden aerobiseen käsittelyyn Newton Aycliffessa sijaitsevassa laitoksessaan. Tässä prosessissa hyödynnetään bakteereja jätehiukkasten hajottamiseen, ja siinä tarvitaan runsaasti ilmaa ilmastussäiliöihin, jotta jätevesiallasjärjestelmän liuenneen hapen taso pysyy halutulla tasolla. Tämän biologisen prosessin osuus laitoksen energiankulutuksesta on tyypillisesti jopa 70 %. Vesialalla ollaan siirtymässä sille kannalle, että laajalti käytössä oleva kiertomäntäpuhallinperiaate ei enää täytä tämän päivän tarpeita hiilijalanjäljen osalta ja, että toimijat voivat hyötyä merkittävistä energiansäästöistä vaihtamalla perinteiset kiertomäntälaitteet innovatiiviseen ruuvitekniikkaan.

“ Atlas Copcon ZS-ruuvipuhaltimien avulla saimme alennettua energiankulutusta 20 %, joten päätimme vaihtaa kaikki perinteiset kiertomäntäpuhaltimemme Atlas Copcon ruuvipuhaltimiin. ”

Alan Harle , Vertailutestit tehnyt Northumbrian Waterin teknikko.

Ruuvitekniikan ja kiertomäntätekniikan suorituskyvyn vertailutesti

Northumbrian Waterin ilmausallas

Northumbrian Water päätti vaihtaa yhden kiertomäntäpuhaltimen Atlas Copcon ZS-ruuvipuhallintekniikkaan. Uuden ZS-puhaltimen asennuksen jälkeen Northumbrian Water teki vertailutestin aiemmin hankittujen kiertomäntäpuhaltimien ja Atlas Copcon ZS-tekniikan välillä. Testissä ilmeni, että aiemmat kiertomäntäpuhaltimet käyttivät noin 19 % enemmän virtaa saman tehon aikaansaamiseksi. Näiden testitulosten ja kiertomäntäpuhaltimiin liittyvien jatkuvien luotettavuusongelmien perusteella päätettiin vaihtaa toinen kiertomäntäpuhallin Atlas Copcon matalapaineiseen öljytöntä ilmaa tuottavaan ZS90-VSD-ruuvipuhaltimeen. Puhallinyksikkö muodostaa täyden paketin, joka perustuu yksinkertaiseen sisäiseen periaatteeseen: tarkat jakopyörät pitävät kahden limittyvän kuivaruuvielementin välit erittäin pieninä, eivätkä nämä elementit koskaan koske toisiaan. Puristustilassa ei tarvita lainkaan voitelua, ja erikoisvalmisteiset tiivisteet estävät roottorin laakeriöljyn pääsyn puristuskammioon. Järjestelmä puristaa imuilman roottorien ja niiden kotelon välissä ja tuottaa öljytöntä ilmaa ilman männän iskuja noin 480 millibaarin paineella yli 4 000 kuutiometriä tunnissa prosessin vaatimusten mukaisesti.

Vakuuttavia tuloksia: kiertomäntätekniikka korvattu kokonaan asiakkaan toimipaikassa

Northumbrian Water on nyt tehnyt Atlas Copcolle kolmannen tilauksen Newton Aycliffen jätevedenpuhdistamossa jäljellä olevan kahden kiertomäntäyksikön korvaamisesta kahdella ZS 90 -ruuvipuhaltimella. Vertailutestit tehnyt Northumbrian Waterin teknikko Alan Harle kertoo: ”Toimintojen kannalta Atlas Copcon ZS-puhaltimet ovat suoriutuneet hyvin etenkin verrattuna aiempiin puhaltimiin, ja olemme erittäin tyytyväisiä jo saavuttamaamme 20 %:n parannukseen. Sanoisin, että puhaltimet ovat osoittaneet hyötynsä. Se, että NWL on päättänyt korvata kaikki puhaltimet Atlas Copcon yksiköillä, kertoo jo paljon.”

Voiteluvapaa Class 0 smart AIR -ratkaisut Ruuvikompressori Jäteveden käsittely Öljytön ilma Puhaltimet