Ratkaisumme
Alipaineratkaisut

Öljytöntä ilmaa tuottavat ZS VSD -ruuvipuhaltimet lisäävät Versmoldin jätevesilaitoksen energiatehokkuutta 10 prosentilla.

Kaksi Atlas Copcon öljytöntä ilmaa tuottavaa, taajuusmuuttajakäytöllä (VSD) varustettua ZS 55+ -puhallinta tuottavat energiatehokasta paineilmaa jätevesilaitokseen Versmoldissa, Saksassa. Taajuusmuuttajakäyttöisen ratkaisun ansiosta laitos on säästänyt energiakustannuksissa 10 %, mikä tarkoittaa alhaisempia jätevesimaksuja asiakkaille.

Teollisen ja kotitalouksien jäteveden käsittely

Kompressorihuone Vesmoldissa

Laitos puhdistaa vuosittain noin 3 000 000 m3 jätevettä, josta 60 % on teollista jätevettä ja loput kotitalouksien jätevettä Versmoldin kaupungin alueelta. Erityistä tässä laitoksessa on teollisten asiakkaiden suuri osuus, joka koostuu lihateollisuuden yrityksistä. Tämä teollisuuden ala tuottaa vaihtelevan määrän erittäin saastuttavia kuormia ja keskiarvon ylittäviä määriä fosfaattia, joiden käsittely on haasteellista. Puhdistustekniikan, mittaustekniikan, prosessinohjausjärjestelmän ja paineilmatekniikan on pystyttävä havaitsemaan jäteveden saastetaso nopeasti ja reagoimaan siihen asianmukaisesti. Nitrifikaatio ja denitrifikaatio ovat käynnissä samanaikaisesti kahdessa ilmastussäiliössä. Aerobisen hajoamisen aikana tähän biologiseen prosessiin tuotetaan happea ilmastimen avulla. Tätä seuraavan anaerobisen vaiheen aikana ainoastaan säilön sisältö sekoitetaan keskenään. Kuhunkin säiliöön tuotetaan happea kolmesta puhaltimesta.

“ Koekäytön päätyttyä pystyimme määrittämään, että Atlas Copcon puhallin oli 10 % tehokkaampi kuin muut koneet. ”

Khosrow Ghobadi , Versmoldin jätevesilaitoksen johtaja

Koekäyttö vahvistaa energiatehokkuuden

Ohjaustoiminnosta huolehtii kussakin tapauksessa Atlas Copcon öljytöntä ilmaa tuottava, taajuusmuuttajakäytöllä varustettu ZS 55+ -ruuvipuhallin. Kaksi konetta, jotka toimivat yhdessä kahden muun valmistajan puhaltimen kanssa, tuottavat 1 500 – 3 500 m³ paineilmaa tunnissa ylipainetavoitteenaan 500 mbar (enintään 600 mbar). Tilavuusvirtaa säädetään automaattisesti tarkkaan määritetyn ilman tarpeen mukaan taajuusmuuttajakäytön avulla. ”Atlas Copcon puhaltimet ovat kompakteja, eikä niihin tarvitse tehdä mitään muutoksia,” kehuu laitoksen johtaja Khosrow Ghobadi. ”Kone kytkettiin prosessinohjausjärjestelmään, mikä onnistui meiltä ongelmitta.” Aluksi kuitenkin vain toinen kahdesta säiliöstä oli varustettu ZS+ -puhaltimella. ”Halusimme vain tarkistaa, pitääkö luvattu energiatehokkuus paikkansa,” virnistää Ghobadi. ”Koekäytön päätyttyä pystyimme määrittämään, että Atlas Copcon puhallin oli 10 % tehokkaampi kuin muut koneet.” Silloin ostimme toisen puhaltimen Atlas Copcolta. ”Molemmat koneet ovat toimineet ongelmitta kahden vuoden ajan,” Ghobadi päättää. ”Koneisiin on tehty ainoastaan rutiininomaisia huoltotoimenpiteitä.”

Voiteluvapaa Öljytön ilma Puhaltimet Öljyttömät kompressorit Class 0 Ruuvikompressori