Cargillin tehtaassa saavutettiin uusiutuvan energian käytön tavoitteet taajuusmuuttajatekniikalla - Atlas Copco Finland
Atlas Copco Finland - Kompressorit
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Vuokrakalusto
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Cargillin tehtaassa saavutettiin uusiutuvan energian käytön tavoitteet taajuusmuuttajatekniikalla

Perustamisestaan lähtien Cargillin tehdas Turkin Orhangazissa on pystynyt vähentämään sähkönkulutustaan noin 6 000 MWh ja maakaasun käyttöään noin 1,7 miljoonaa Sm³. Tehdas jatkaa edelleen vaatimustasonsa kohottamista käynnistämällä uusia energiatehokkuusprojekteja. Eräässä niistä kiinteänopeuksiset kompressorit vaihdettiin taajuusmuuttajakäytöllä varustettuihin, öljytöntä ilmaa tuottaviin ZT 90 VSD FF -kompressoreihin. Cargill on asettanut kestävän kehityksen ympäristötavoitteita, joiden mukaan energian- ja vedenkäytön tehokkuutta tulee parantaa 5 % maailmanlaajuisesti ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentää 5 %. Yritys oli jo aiemmin asettanut tavoitteekseen lisätä uusiutuvan energian käyttöään 12,5 prosenttiin koko energiaportfoliostaan. Cargill on jo onnistunut ylittämään tämän tavoitteen, ja tällä hetkellä uusiutuvan energian osuus yhtiön energiantuotantotavoista on 13,5 %. Cargill on sitoutunut näihin maailmanlaajuisiin tavoitteisiin myös Turkissa. Orhangazin tehtaan uudet energiatehokkuushankkeet auttavat yritystä kuluttamaan vähemmän samalla, kun se tuottaa enemmän.

Taajuusmuuttajakäyttö (VSD) Energian talteenottoratkaisut Öljyttömät kompressorit Class 0 Kompressoritekniikka

Taajuusmuuttajatekniikka (VSD) korvaa kiinteänopeuksiset kompressorit

ZT 90 VSD FF

Yhdessä näistä projekteista kiinteänopeuksiset kompressorit vaihdettiin taajuusmuuttajakäytöllä varustettuihin, öljytöntä ilmaa tuottaviin ZT 90 VSD FF -kompressoreihin. Atlas Copcon öljytöntä ilmaa tuottavia ruuvikompressoreja on itse asiassa käytetty tehtaassa sen perustamisesta lähtien.
Orhangazin tehtaan kunnossapitopäällikkö Mustafa Cem Bilge kertoo: ”Tämän uuden kompressorin erikoisuus on mahdollisuus säätää sen nopeutta ja sitä kautta tuottoa tuotannon tarpeiden mukaan. Koska ruuvikompressorin pyörintänopeus ja tuotto ovat suoraan verrannollisia sähkönkulutukseen, tämä parantaa prosessin hyötysuhdetta huomattavasti.”
Paineilmaa käytetään energianlähteenä tai tärkeänä osana tuotantoprosessia lähes kaikilla teollisuudenaloilla ympäri maailman. Sen vuoksi noin 10 % tuotteiden valmistuksessa käytetystä energiasta menee paineilmajärjestelmiin.
Taajuusmuuttajalla varustetuilla kompressoreilla pystytään säästämään jopa 35 % energiaa. Lisäksi kompressorimme kykenevät ottamaan talteen hukkalämpöä ja hyödyntämään sen uudelleen tuotantosyklissä lämmittämällä vettä. Tämä parantaa minkä tahansa paineilmajärjestelmän kokonaishyötysuhdetta entisestään ja vähentää kokonaisenergiankulutusta.

Jäähdytysvettä ei tarvita

Eräs öljytöntä ilmaa tuottavien paineilmakompressoriemme eduista on, että niissä ei tarvita jäähdytysvettä. Cem Bilge kertoo, kuinka vanhojen kompressorien käyttö edellytti jäähdytysvettä, mikä puolestaan tarkoitti, että jäähdytysvesipumpun oli oltava jatkuvasti toiminnassa. ”Pääsimme eroon tästäkin. Energiakustannuksemme pienenivät huomattavasti ja toimintaperiaate on entistä yksinkertaisempi.” Kun Atlas Copco tarjosi uusia, öljytöntä ilmaa tuottavia ja taajuusmuuttajakäytöllä varustettuja kompressorejaan, Cargillin Turkin tytäryhtiö ja sen Orhangazin tehdas havaitsivat, että näiden tuotteiden ominaisuudet voisivat auttaa yritystä energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. ”Suunnittelimme kompressorien asennusprojektin yhdessä Cem Bilgen kanssa”, kertoo Atlas Copcon myynti-insinööri Veli Ozgun Senol. ”Molempien yrityksien tietoisuus ympäristöasioista on vahva. Luotamme siihen, että Cargillin Orhangazin tehdas pystyy saavuttamaan huomattavia säästöjä energiankulutuksessa.”

Asetamme energiatehokkuusprojektit etusijalle ja valitsemme laitteet, jotka pystyvät tekemään enemmän työtä vähemmällä energialla. Suosimme taajuusmuuttajakäytöllä varustettuja, öljytöntä ilmaa tuottavia kompressoreja, koska ne pystyvät auttamaan meitä täyttämään kestävää kehitystä ja taloudellisuutta koskevat tavoitteemme.

Mustafa Cem Bilge , Orhangazin tehtaan kunnossapitopäällikkö