Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Lämmön talteenottojärjestelmän merkitys

Atlas Copco ja Nanium SA, Portugalin Vila do Condessa toimiva puolijohdevalmistaja, ovat tehneet kestävään tuottavuuteen tähtäävää yhteistyötä 16 vuoden ajan. Aluksi Nanium valitsi käyttöönsä korkealaatuista, öljytöntä paineilmaa tuottavat kompressorimme yhdistettyinä kuivaus- ja suodatusjärjestelmiin. Naniumin rakennejohtaja Carlos Costa kertoo: ”Atlas Copcolla on kokemusta puolijohdetehtaiden tuotantotiloista, joissa paineilman laatuun ja luotettavuuteen kohdistuvat vaatimukset ovat äärimmäisen tiukkoja.”

Energian talteenottoratkaisut Puolijohteet Öljyttömät kompressorit

Valintamme perustui mahdollisuuteen käyttää laitteistoa täydellä kuormituksella, samalla kun säädettävänopeuksinen kompressori mahdollistaa paineilmatuotannon mukauttamisen laitoksen kulukseen. Näin saavutetaan erinomainen energiatehokkuus ja ihanteelliset kompressorien työolosuhteet.

Carlos Costa , Infrastruktuurihallinnan johtaja, Nanium

Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit parantavat energiatehokkuutta

picture

Yritys valitsi kompressorit, jotka parantavat energiankulutusta laitoksessa. Naniumin laitoksessa on käytössä viisi Atlas Copcon öljytöntä ilmaa tuottavaa, vesijäähdytteistä ruuvikompressoria – kolme ZR 300 -mallia, yksi säädettävänopeuksisella käytöllä (VSD) varustettu ZR 315 VSD -malli ja yksi ZR 400. Lähes kaikki paineilma käytetään puhtaissa tiloissa, joissa se on suoraan kosketuksissa valmistettavien tuotteiden kanssa. Tämän vuoksi kukin kompressori on yhdistetty puhallinelvytteiseen adsorptiokuivaimeen eli BD-kuivaimeen, jotta saavutetaan hyvä kastepiste (paineenalainen kastepiste < -40 °C). Naniumin tiukkojen vaatimusten ja standardin ISO 8573 Class 0 mukaan paineilman on oltava öljytöntä ja siinä saa olla vain vähäinen määrä hiukkasia.

90 prosentin vähennys kaasun kulutuksessa: ER 900

Viiden kompressorin lisäksi Nanium hankki äskettäin ER 900 -yksikön, joka ohjaa kuumaa vettä ja kerää näin lämpöä öljyttömistä, vesijäähdytteisistä kompressoreista.

ER 900 kerää lämpöä kompressoreista kuuman veden muodossa. Täyttääkseen Naniumin tarpeet muutimme yhtiön kompressoria siten, että jäähdytysvesi poistetaan noin 80 °C:n lämpötilassa. Tämä kuuma vesi pumpataan lämmönvaihtimeen, jonka toissijainen piiri kierrättää veden höyrykattilaan. Toimenpiteen tuloksena ensisijaisena energianlähteenä käytettävän kaasun kulutus pienenee huomattavasti.
”Tämän ansiosta meidän oli mahdollista käytännössä lakata käyttämästä kaasupolttimilla toimivia höyrykattiloita, mikä pienensi CO2-päästöjä huomattavasti, samoin kuin energiankulutuksesta aiheutuvia kustannuksia”, Costa sanoo. Tämä on puolestaan vähentänyt laitoksen maakaasun kulutusta noin 90 prosenttia. Lisäksi kompressorien käyttämä energia on edullisempaa, koska ne toimivat osana lämmönkeruujärjestelmää.

Ihanteellinen kompressorien käytettävyysaika

Yhtiöiden välinen yhteistyö koskee laitteiden lisäksi myös Atlas Copcon huoltopalvelua, jolle Costa antaa kunnian siitä, että ”kompressorit ovat toimineet 15 vuotta, 24 tuntia vuorokaudessa ilman huomattavia ongelmia ja tuottaen merkittäviä säästöjä".