Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Resurssit
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

Parempaa energian talteenottoa elintarvike- ja juoma-alalla

Hangzhou Wahaha Group Co. Ltd. on Kiinan suurin elintarvike- ja juoma-alan yritys. Se tuottaa yli 150 erilaista elintarvike- ja juomatuotetta, esimerkiksi juomia, tölkkiruokia, terveystuotteita ja maitojauhetta. Paineilma on keskeistä Wahahan toiminnassa. Kun yritys käyttää sen lisäksi energian talteenottojärjestelmiä, se voittaa kaikilla osa-alueilla: turvallisuudessa, energiatehokkuudessa, luotettavuudessa ja kestävyydessä.

Energian talteenottoratkaisut Korkeapainekompressorit Öljyttömät kompressorit Elintarviketeollisuus Class 0 PET-kompressorit

Yli 25 vuoden yhteistyö

Atlas Copco on toimittanut Class 0 -sertifioituja, öljytöntä ilmaa tuottavia kompressoreita ja korkeapainemäntäboostereita satoihin Wahahan tuotantoyksiköihin viimeisen vuosikymmenen aikana. Nyt yli 90 prosenttia Wahahan kompressoreista on Atlas Copcon toimittamia, ja niistä noin 600 on jokapäiväisessä käytössä Wahahan tuotannossa.

Elintarviketurvallisuus on tärkein huolenaihe meidän kaltaisellemme elintarvikkeiden ja juomien valmistajalle. Raaka-aineita valvotaan tarkasti, minkä lisäksi olemme asettaneet äärimmäisen tiukat vaatimukset laitteistollemme ja toimittajille. Atlas Copcon Class 0 -sertifioitu, öljytöntä ilmaa tuottava kompressori ja korkeapainemäntäboosteri tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn, vakauden ja turvallisuuden.

Mr. Qiu Yijun , Suunnittelujohtaja, Wahaha

Uudelleenkäyttöä ja energiansäästöä – pienemmät päästöt

Wahaha Group bottles

Viime vuosien aikana Wahaha-konserni on lisännyt toimintasuunnitelmaansa kestävän kehityksen. Tämä kattaa energiansäästöt & päästöjen vähennyssuunnitelmat, elintarviketurvallisuusstrategiat ja resurssien käytön optimoinnin.
Jotta energiansäästöt ja kompressorien tehokkuus olisivat mahdollisimman suuret, Atlas Copcon jälkimarkkinoinnin teknikot mukauttivat energian talteenottoratkaisun (ER) Wahahan Hainingissa sijaitsevaan laitokseen vuonna 2011. Kompressorihuoneeseen asennettiin kuusi ER-energiantalteenottoyksikköä.
ER-järjestelmät keräävät lämpöä ja lämmittävät sillä puhdistukseen ja sterilisointiin käytettävän veden oikeaan lämpötilaan. Koska tällä menetelmällä vesi voi saavuttaa 60–90 prosenttia tarvitusta lämpötilasta, erillisen höyryn tuottamisen tarve on vähentynyt dramaattisesti.

Kompressorien akselitehosta lämmön talteenottoon

Kompressorihuone, Wahaha

Yli 90 prosenttia kompressorin akselitehosta jää käyttämättä paineilman tuottamiseen. Voimme muuntaa tämän akselitehon lämpöenergiaksi. Lämmön talteenottojärjestelmän ansiosta jopa 75 prosenttia sähköenergiasta voidaan ottaa talteen kuumana vetenä.
Prosessilla ei ole vaikutusta kompressorin suorituskykyyn, ja se on yksi energiatehokkaimmista talteenottoprosesseista.

ER-investointi maksoi itsensä takaisin 1,5 vuodessa

"Atlas Copcon ER-lämmöntalteenottojärjestelmät eivät pelkästään tuota energiansäästöä, vaan ne myös tuovat tuottoa sijoitetulle pääomalle. Olemme säästäneet yli 5 000 tonnia höyryä vuosittain, mikä vastaa 3 500 kWh:a sähköenergiaa. Se merkitsee noin 1,2 miljoonan juanin (RMB) höyrynkulutusta. Tämän ansiosta sijoituksemme maksaa itsensä takaisin 1,5 vuodessa", johtaja Qiu Yijun toteaa.