Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

ZS VSD -ruuvipuhaltimet tehostavat jätevedenpuhdistamon toimintaa

Münsterin jätehuoltokeskuksen tihkuveden käsittelyn laitteistossa Atlas Copcon ZS VSD -ruuvipuhaltimet tuottavat öljytöntä ilmaa aerobisille bakteereille.

Puhaltimet Class 0 Kompressoritekniikka Voiteluvapaa Ruuvikompressori smart AIR -ratkaisut Jäteveden käsittely Kompressoritekniikka

ZS VSD -ruuvipuhaltimet tuottavat öljytöntä ilmaa aerobisille bakteereille

Jätevedenpuhdistamo Münsterissa, Saksassa
Vain vähän huoltoa edellyttävä tekniikka ja integroitu taajuusmuuttaja olivat ratkaisevat tekijät energiatehokkaan ZS 55+ VSD:n valinnassa.

Laitteisto on käsitellyt 15 vuoden ajan tihkuvettä kahdelta keskuskaatopaikalta, joista toinen on yhä toiminnassa.
”Toinen näistä kaatopaikoista on jo suljettu”, toiminnanjohtaja Christian Lüke kertoi. ”Mutta vettä tihkuu edelleen läpi pitkän aikaa, ja meidän täytyy käsitellä se jätevedenpuhdistamolla ennen lopullista puhdistusta.”

Jätteiden lajittelusta huolimatta kaatopaikan kotitalousjätteet sisältävät vuosikymmenten ajalta lääkkeitä, puoliksi tyhjiä öljykanistereita ja ylijäämämaaleja.
”Tehokkaasta lajittelusta huolimatta tietyt ainekset päätyvät lopulta sinne”, Lüke sanoi.

”Täällä ei haise lainkaan”, vierailija kommentoi astuessaan sisään tihkuvedenkäsittelylaitokseen Münsterin jätehuoltokeskuksessa.

visitors of the plant

Ylimääräinen käyttöpaine jopa 1,2 bar

Öljytöntä ilmaa tuottavien ZS-ruuvipuhaltimien mallisto on suunniteltu tuottamaan noin 250 – 4 600 m3/h:n tilavuusvirtoja sekä jopa 1,2 baarin ylimääräisiä käyttöpaineita. Münsterin laitokseen asennetun koneen integroitu nopeuden säädin (taajuusmuuttajakäyttö, VSD) säätyy automaattisesti ja tarkasti kulloisenkin ilmantarpeen mukaan. Vanhojen puhaltimien nopeutta pystyttiin säätelemään vain käyttämällä ulkoisia taajuusmuuttajia.

ZS 55+ tuottaa jopa 1 680 m3/h:n tilavuusvirtoja ja on sopiva 0,3–1,2 baarin paineen nousuille. Samea ruskea vesi on nähtävissä altaiden yläpuolella olevilta silloilta. Tihkuvesi pumpataan ensin selkeytysaltaisiin, jotka ovat 6–7 metriä syviä.

Münsterissä käytetään energiaa säästävää ylävirran denitrifikaatiota. Se tehdään ensin altaan ensimmäisessä viidenneksessä, jossa anaerobiset bakteerit ovat aktiivisia eivätkä tarvitse lainkaan happea. Tihkuvesi virtaa ylivuodon yli ilmastettuun nitrifikaatioon. Ilmastuksen nimellispaine on noin 0,86 baaria.

”Tarvitsemme 0,6–0,7 baaria pelkästään vesipatsaan paineen kompensoimiseen ja lisäksi 0,2 baaria ilmastusputkien kalvojen täyttämiseen”, Rasch kertoo.

Samalla Atlas Copcon ZS VSD -ruuvipuhaltimet käyvät laitteistossa jatkuvasti. Toinen kiertomäntäpuhaltimista kytkeytyy, jos ilman tarve on suuri. Kolmas puhallin on varalla, ja sitä käytetään vuorotellen toisen vanhan laitteen kanssa.

Taajuusmuuttajatekniikan edut

Lüke Müster

Suoraveto ja integroitu taajuusmuuttaja olivat ratkaisevia tekijöitä, Christian Lüke sanoi päätöksestä hankkia ZS 55+ VSD, kun yhteen kolmesta vanhasta kiertomäntäpuhaltimesta tuli kallis moottorivaurio.

Christian Lüke , Saksan Münsterissä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon johtaja

Moottorin ja hammasvaihteiston välissä olevan kiilahihnan takia nämä vanhemmat koneet tarvitsevat enemmän huoltoa kuin Atlas Copcon ruuvipuhaltimet, joissa moottori ja kompressorielementti muodostavat yhden yksikön, Lüke sanoi. Taajuusmuuttajakäyttöinen moottori ja ruuvielementti on laippa-asennettu suoraan vaihteistolaatikkoon.

”Bakteerit elävät korkeintaan puoli vuorokautta ilman ilmastusta”, teknikko painotti, ”joten meidän täytyy olla varmoja, että puhallin toimii ehdottoman luotettavasti.”

Uusi kompressori täyttää tämän vaatimuksen ja varmistaa öljyttömän paineilman keskeytyksettömän tuoton.