Atlas Copco Finland - Kompressorit
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Specialty Rental Solutions
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Öljytiivistetyt alipainepumput
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Optimoi paineilmajärjestelmäsi pääohjaimilla

Säästä energiaa ja pienennä hiilidioksidipäästöjä siirtymällä laitteiden automaattiohjaukseen

Ota yhteyttä

Ota kaikki hyöty irti paineilmajärjestelmästäsi

Haaskaatko energiaa käyttämällä epätarkkaa ilmajärjestelmää? Keskusohjaimemme auttaa optimoimaan tehokkuuden ja säästämään energiaa järjestämällä paineilmajärjestelmäsi kuntoon

Loading...

Energian säästäminen

Keskusohjaimet säästävät energiaa huolehtimalla siitä, että kompressorisi toimivat tehokkaasti yhdessä ja tuottavat tasaisen paineen. Kaikkien konetyyppien ja -merkkien ohjaaminen onnistuu, olipa kyse sitten kiinteänopeuksisista tai taajuusmuuttajakäyttöisistä (VSD) koneista, keskipakoiskompressoreista tai puhaltimista.

Parempi käytettävyysaika

Keskusohjaintemme avulla kuormitus jakautuu tasaisesti laitteiden kesken, jolloin laitteet kuluvat tasaisemmin. Lisäksi keskusohjaimilla ohjatuilla kompressoreilla ja puhaltimilla on vähemmän kuormitus- ja kevennysjaksoja ja ne toimivat pienimmällä mahdollisella paineella/virtauksella, jolloin myös koneidesi käyttöikä pitenee.

Pysy yhteydessä

Tilojen hallinnointi edellyttää aina etävalvontaa, joten koneiden pitäisi pystyä lähettämään analysoitavaa ja kehittämiseen käytettävää tietoa. Tämä onnistuu vain silloin, kun koneet on yhdistetty verkkoon: keskusohjaimemme takaavat parhaan mahdollisen yhdistettävyyden LAN-paikallisverkkoyhteydellä tai pilvipohjaisen valvontajärjestelmän kautta.

Entä jos käytän useita kompressoreita ilman keskusohjausyksikköä?

Ilman keskusohjausyksikköämme kunkin kompressorin kuormitus-/kevennyspaine on asetettava reagoimaan ilman kulutuksen muutoksiin. Jos järjestelmän paine laskee, toinen kompressori siirtyy kuormituskäyttöön. Järjestys pysyy kuitenkin aina samana, jolloin tuloksena on tarvetta suuremmat paineet (mitä suurempi paine, sitä suurempi energialasku). Samalla myös VSD- tai keskipakoiskoneiden tuomat edut jäävät osin hyödyntämättä.

Entä kompressorien kuormituksen jakautuminen?

Keskusohjaimemme voi asettaa estämään kompressorien epätasaista kulumista ja tasaamaan usean koneen käyttötunnit, jolloin huollot voidaan aikatauluttaa tehokkaammin ja kustannukset pysyvät kurissa. Lisäksi VSD-yksiköt ja keskipakoisyksiköt käyvät optimaalisilla kierroksilla aina mahdollisuuksien mukaan.

Anna keskusohjainten optimoida paineilmajärjestelmäsi

Tehokkuus, luotettavuus ja yhdistettävyys ovat kaiken ytimessä. Laitteemme tarjoavat seuraavat edut:

  • Optimoi paineilma- ja puhallinjärjestelmäsi toiminta ISO50001-standardin mukaisesti niin, että paine ja virtaus pysyvät aina halutussa asetusarvossa.
  • Maksimoi energiasäästöt ja pidä koneesi hyvässä kunnossa.
  • Laitteitasi seuraamalla voit ennakoida huollot, näyttää reaaliaikaiset tiedot visuaalisesti ja säästää energiakustannuksissa tulosindikaattorien raportoinnissa.

Keskusohjaimemme

  • Optimizer 4.0: Valjasta kompressorien paras mahdollinen energiatehokkuus, vähennä CO2-päästöjä ja ota kaikki hyöty irti yhdistettävyydestä paikallisverkkoon ja internetiin. Teollisuus 4.0 -yhteensopiva ohjaimemme on suunniteltu älykkäisiin tehtaisiin.
  • Equalizer 4.0: pienennä energiankulutusta laskemalla painetasoa, tasaa käyttötunnit ja seuraa kompressoriesi tilaa.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Atlas Copcon edustajaan jo tänään.

Optimizer/Equalizer Product Image

Asiakaskertomukset

Optimoi paineilmajärjestelmäsi pääohjaimilla

contact icon