Utvalget av elektriske kompressorer - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Energiteknikk
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Elektriske kompressorer

Har du vurdert elektriske portable kompressorer? Hvis arbeidsstedet er knyttet til strømnettet, er det ingen grunn til at du ikke bør vurdere å bruke en elektrisk portabel kompressor.

Kontakt oss +47 64 86 02 00

Ingen dieselutslipp

Lavt støynivå

Brukervennlig

Totale eierkostnader

Redusert fotavtrykk

Mindre nedetid

Hva er en elektrisk luftkompressor?

En elektrisk luftkompressor er den utslippsfrie versjonen av en luftkompressor. Maskinen konverterer strøm til potensiell energi ved å komprimere og trykksette luft. Når denne trykkluften slippes ut i raske impulser, frigjøres kinetisk energi. Denne energien kan brukes til å drive en rekke industrielt utstyr.

Hvordan fungerer en elektrisk luftkompressor?

En elektrisk luftkompressor er en pneumatisk maskin som gjør elektrisitet om til kinetisk energi ved å komprimere og trykksette luft. Den kinetiske energien slippes ut når denne trykkluften slippes ut i raske impulser, og kan brukes til mange formål. En elektrisk luftkompressor er enkel å betjene. Du trenger bare å koble kompressorenheten til strømnettet, og så kan du umiddelbart begynne å bruke maskinen.

Hva er fordelene med en elektrisk luftkompressor?

Elektriske luftkompressorer har mange fordeler sammenlignet med ikke-elektriske kompressorer. Maskinene utgjør en betydelig forskjell innen bærekraftig drift og reduserer brukerens fotavtrykk. Enheten produserer ikke utslipp, har lite støy og er enkel å bruke. De totale eierkostnadene er lavere enn for andre varianter, og maskinen har økt pålitelighet som fører til mindre nedetid.

Hvilke forskjellige typer elektriske kompressorer finnes?

Det finnes to typer elektriske kompressorer: Fast hastighet (FS) og drivenhet med variabel hastighet (VSD). Hovedforskjellen mellom de to er måten motoren styres på. En kompressor med fast hastighet gir motoren jevn frekvens og spenning. Mens en drivenhet med variabel hastighet justerer automatisk motorturtallet og elementene etter luftbehovet.

Hvordan fungerer en elektrisk kompressor med variabel hastighet (VSD)?

En kompressor med variabel hastighet (VSD) justerer automatisk motorturtallet og elementene etter luftbehovet for produksjonen. Kompressoren øker eller reduserer motorhastigheten avhengig av hvor mye luft som trengs. Dette betyr at en VSD-enhet kan operere hvor som helst i området mellom minimum og maksimum hastighet, og den justerer automatisk hastigheten slik at produksjonen av trykkluft samsvarer med behovet i sanntid. Denne funksjonen sparer energi siden kompressoren ikke trenger å kjøre for fullt, noe som fører til lavere driftskostnader.

Hvordan fungerer en elektrisk kompressor med fast turtall (FS)?

Som navnet antyder, går en kompressor med fast turtall ved samme hastighet uansett når den går. Den trekker alltid den energien som trengs for å oppfylle det maksimale trykkluftbehovet, også når behovet er mindre enn dette. Siden motorens turtall ikke kan endres når behovet for trykkluft endres, justeres en luftinntaksventil for å la mer eller mindre luft strømme ut.

Vil du vite mer?

Relevant innhold