Lettstartet

TTE-hammere har dekompresjonsventiler og elektrisk tenning. Det gjør dem enkle å starte under alle værforhold.

Enkel å transportere

Cobra™ veier bare 24 kg og er enkel å bære og får plass i bagasjerommet på en bil.

Jernbanespesialist

Cobra™ TTe gir bare den riktige mengden kraft for svillelegging.

Vi bryr oss

HAPS-systemet (hånd og armbeskyttelsessystem) gjør Cobra™ unik. Det lar deg gjøre tungt arbeid mer enn dobbelt så lenge sammenlignet med andre bensindrevne hammermodeller

To størrelser

Når du arbeider i farlige områder, som for eksempel et skifteområde, kan det være nyttig å kunne velge mellom to forskjellige størrelser.

Enkel oljekontroll

Maskinen har et naturlig oljeforbruk. Vi har gjort det lett for deg å kontrollere og sørge for at oljenivået er optimalt.

Cobra TTe

Cobra™ TTe er optimalisert for jernbanedrift og spesiallaget for svillelegging. Den arbeider med relativt høy frekvens på 1620 slag/min. Slagenergien er høy nok til å skyve ballasten tilbake under svillene og lav nok til å hindre pulverisering av pukk. Den bensindrevne hammeren er ideell for svillelegging på flere måter. Du behøver ikke engang å tenke på kompressorer, slanger eller kabler, noe som gjør det enkelt og sikkert å flytte rundt på jernbaneanlegg eller andre høyrisikomiljøer med konstant stor trafikk.

Tekniske spesifikasjoner