Transportørkjedesett

Inneholder kjeder, transportstenger og dybelhylser.

Kontakt oss

Transportørkjedesett

Alt-i-ett-boks. Transportørkjedesettet inneholder kjeder, transportstenger og dybelhylser.

Egenskaper og fordeler

Riktig vedlikehold gir lengre levetid på komponenter og ytelser, og sørger for en kontinuerlig flyt av materiale fra trakten og helt til jordborsystemet.

Nyttige tips


  • Kontroller og juster tykkelsen på kjedene daglig. Hvis kjedene er for stramme, fører det til høyere slitasje på kjeder og lagre. Dette kan igjen føre til uventet skade. Hvis kjedene er for løse, er det risiko for at kjedet hopper av og gir mekanisk skade.
  • Det anbefales å skifte alle kjedene samtidig. Dette bør gjøres under et planlagt vedlikehold.