Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Muller Dairy zmniejsza koszty ogrzewania dzięki odzyskiwaniu energii

Należąca do grupy Müller International firma Müller Dairy z siedzibą w Shropshire osiągnęła znaczne oszczędności na kosztach gazowego ogrzewania technologicznego dzięki wykorzystaniu naszych sprężarek. Jej tajemnica? Technologia odzyskiwania energii.

Rozwiązania do odzyskiwania energii Przemysł spożywczy Sprężarki bezolejowe Klasa 0

Sprężone powietrze do procesów przetwarzania jogurtów i owoców

Sprężone powietrze ma kluczowe znaczenie dla procesów produkcji na dużą skalę w firmie Muller Dairy, która przetwarza ponad 600 000 litrów surowego mleka dziennie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku procesów przetwarzania jogurtów i owoców, które wykorzystują sprężone powietrze do zasilania siłowników pneumatycznych, maszyny napełniającej i zaworów technologicznych, a także do tworzenia bariery sterylnego powietrza dla produktów końcowych.

Sprężarki bezolejowe dla zakładu mleczarskiego

Instalacja sprężonego powietrza firmy Müller Dairy obejmuje specjalnie zaprojektowaną sprężarkę bezolejową ZR 315 VSD FF i dwie sprężarki o stałej prędkości obrotowej ZR 200. Możliwości odzyskiwania ciepła dwóch chłodzonych wodą sprężarek ZR 200 opierają się na odzyskiwaniu gorącej wody.

Gorąca woda używana w sprężarkach amoniaku oraz procesach przetwarzania jogurtów i owoców służy do podgrzewania baz jogurtowych. Rozwiązanie to eliminuje konieczność generowania pary i koszty eksploatacji dwóch kotłów opalanych gazem, które wcześniej były związane z tym procesem.

Nowe sprężarki uzupełniają pierwotną instalację firmy Atlas Copco złożoną z czterech maszyn ZR 3-58. Te starsze maszyny są utrzymywane przez firmę Müller Dairy jako sprężarki rezerwowe i używane w trybie rotacyjnym w przypadku wysokiego zapotrzebowania na produkcję sprężonego powietrza.

Odzyskiwanie od 90 do 95% energii elektrycznej sprężarki

Użytkownicy sprężonego powietrza, którzy podobnie jak firma Müller Dairy zintegrują przepływ gorącej wody z procesami zakładu, mogą odzyskiwać od 90 do 95% poboru energii elektrycznej sprężarki jako gorącą wodę.

To osiągnięcie jest możliwe dzięki naszym chłodzonym wodą sprężarkom bezolejowym o mocy 55-750 kW serii ZR. Mają certyfikaty TÜV i umożliwiają odzyskanie do 100% poboru energii elektrycznej jako gorącą wodę w określonych warunkach projektowych.

Oszczędność kosztów, ratunek dla środowiska

Ponieważ zużycie energii stanowi ponad 80% kosztów eksploatacji sprężarki w szerokim spektrum branż produkcyjnych, oszczędność energii w systemach sprężonego powietrza ma znaczący wpływ nie tylko na ochronę środowiska poprzez redukcję emisji CO2, ale także na wyniki finansowe użytkowników końcowych.
Ponad 45% instalacji przemysłowych wykorzystuje gorącą wodę w procesach przetwarzania. Zwykle najwyższy poziom sprawności energetycznej jest uzyskiwany, gdy wylot gorącej wody sprężarki jest połączony z instalacją wymagającą ciągłego ogrzewania, taką jak obieg wtórny kotła grzewczego. W przypadku serii bezolejowych sprężarek śrubowych ZR z układem odzyskiwania energii potencjalne roczne oszczędności dzięki odzyskiwaniu energii wynoszą od

Połączenie odzyskiwania energii, jakości i bezpieczeństwa

Czyste powietrze technologiczne bez zanieczyszczeń ma kluczowe znaczenie dla procesów przetwarzania firmy Müller. Sprężarki firmy Atlas Copco dostarczają w 100% bezolejowe powietrze: zostały zbadane pod kątem wymagań klasy zero i otrzymały certyfikat TÜV zgodności z klasą 0 według normy ISO 8573-1-.