Muller Dairy zmniejsza koszty ogrzewania dzięki odzyskiwaniu energii

Należąca do grupy Müller International firma Müller Dairy z siedzibą w Shropshire osiągnęła znaczne oszczędności na kosztach gazowego ogrzewania technologicznego dzięki wykorzystaniu naszych sprężarek. Jej tajemnica? Technologia odzyskiwania energii.

Rozwiązania do odzyskiwania energii Przemysł spożywczy Sprężarki bezolejowe Klasa 0

Sprężone powietrze do procesów przetwarzania jogurtów i owoców

Sprężone powietrze ma kluczowe znaczenie dla procesów produkcji na dużą skalę w firmie Muller Dairy, która przetwarza ponad 600 000 litrów surowego mleka dziennie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku procesów przetwarzania jogurtów i owoców, które wykorzystują sprężone powietrze do zasilania siłowników pneumatycznych, maszyny napełniającej i zaworów technologicznych, a także do tworzenia bariery sterylnego powietrza dla produktów końcowych.

Sprężarki bezolejowe dla zakładu mleczarskiego

Instalacja sprężonego powietrza firmy Müller Dairy obejmuje specjalnie zaprojektowaną sprężarkę bezolejową ZR 315 VSD FF i dwie sprężarki o stałej prędkości obrotowej ZR 200. Możliwości odzyskiwania ciepła dwóch chłodzonych wodą sprężarek ZR 200 opierają się na odzyskiwaniu gorącej wody.

Gorąca woda używana w sprężarkach amoniaku oraz procesach przetwarzania jogurtów i owoców służy do podgrzewania baz jogurtowych. Rozwiązanie to eliminuje konieczność generowania pary i koszty eksploatacji dwóch kotłów opalanych gazem, które wcześniej były związane z tym procesem.

Nowe sprężarki uzupełniają pierwotną instalację firmy Atlas Copco złożoną z czterech maszyn ZR 3-58. Te starsze maszyny są utrzymywane przez firmę Müller Dairy jako sprężarki rezerwowe i używane w trybie rotacyjnym w przypadku wysokiego zapotrzebowania na produkcję sprężonego powietrza.

Odzyskiwanie od 90 do 95% energii elektrycznej sprężarki

Użytkownicy sprężonego powietrza, którzy podobnie jak firma Müller Dairy zintegrują przepływ gorącej wody z procesami zakładu, mogą odzyskiwać od 90 do 95% poboru energii elektrycznej sprężarki jako gorącą wodę.

To osiągnięcie jest możliwe dzięki naszym chłodzonym wodą sprężarkom bezolejowym o mocy 55-750 kW serii ZR. Mają certyfikaty TÜV i umożliwiają odzyskanie do 100% poboru energii elektrycznej jako gorącą wodę w określonych warunkach projektowych.

Oszczędność kosztów, ratunek dla środowiska

Ponieważ zużycie energii stanowi ponad 80% kosztów eksploatacji sprężarki w szerokim spektrum branż produkcyjnych, oszczędność energii w systemach sprężonego powietrza ma znaczący wpływ nie tylko na ochronę środowiska poprzez redukcję emisji CO2, ale także na wyniki finansowe użytkowników końcowych.
Ponad 45% instalacji przemysłowych wykorzystuje gorącą wodę w procesach przetwarzania. Zwykle najwyższy poziom sprawności energetycznej jest uzyskiwany, gdy wylot gorącej wody sprężarki jest połączony z instalacją wymagającą ciągłego ogrzewania, taką jak obieg wtórny kotła grzewczego. W przypadku serii bezolejowych sprężarek śrubowych ZR z układem odzyskiwania energii potencjalne roczne oszczędności dzięki odzyskiwaniu energii wynoszą od

Połączenie odzyskiwania energii, jakości i bezpieczeństwa

Czyste powietrze technologiczne bez zanieczyszczeń ma kluczowe znaczenie dla procesów przetwarzania firmy Müller. Sprężarki firmy Atlas Copco dostarczają w 100% bezolejowe powietrze: zostały zbadane pod kątem wymagań klasy zero i otrzymały certyfikat TÜV zgodności z klasą 0 według normy ISO 8573-1-.