Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Kontenerowe stacje sprężonego powietrza – alternatywny rodzaj sprężarkowni

Wszędzie tam, gdzie brakuje miejsca, aby zbudować sprężarkownię wewnątrz zakładu – rozwiązaniem może okazać się zabudowa w kontenerze.

DLACZEGO KONTENER ?

Kontenerowe stacje sprężonego powietrza znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości wydzielenia specjalnego pomieszczenia pod zabudowę sprężarkowni lub istnieje potrzeba całkowitego odizolowania kompresora z powodu zbyt głośnej pracy albo dużego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Kontenerowa stacja sprężonego powietrza ma jeszcze jedną zaletę – na jej budowę nie są wymagane pozwolenia budowlane. Często jest to jedyna alternatywa umożliwiająca np. rozbudowę istniejącej sprężarkowni bez konieczności modyfikacji budynku, w którym się ona znajduje.

WYPOSAŻENIE

Standardowe wyposażenie kontenera stanowi odpowiedniego zaprojektowany system grzejno-wentylacyjnego. Umożliwia on całkowicie niezależna pracę stacji kontenerowej praktycznie w każdych warunkach pogodowych, nawet tych najbardziej niesprzyjających. Stacje kontenerowe pracują zarówno w gorących piaskach pustyni, jak i w niezwykle zimnych rejonach naszego globu.
Energia elektryczna do kontenerowej stacji sprężonego powietrza może być doprowadzona bezpośrednio z linii energetycznej bądź z agregatów prądotwórczych poprzez wejścia kablowe umieszczone wewnątrz szafy rozdzielczej.

JAKIE ZALETY?

Sprężarkownie kontenerowe dzięki łatwej obsłudze technicznej i dobrej kontroli nad emisją hałasu stanowią idealne rozwiązanie dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki konstrukcji samych sprężarek Atlas Copco , które nie przenoszą drgań na zewnątrz (posiadają doskonałe tłumiki drgań wewnątrz własnych konstrukcji) kontenerowe stacje sprężonego powietrza odznaczają się dobrymi parametrami tłumiącymi, dzięki czemu ich instalacja jest możliwa np. na wysokich rusztowaniach, w miejscach gdzie drgania mogłyby niekorzystnie wpłynąć na sztywność konstrukcji nośnej.

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie rozwiązania, jakim jest sprężarkownia w kontenerze rozwiązuje problemy związane z dużą emisją ciepła ze sprężarek i nieprawidłową wentylacją innych urządzeń lub szczególnie wymagającymi warunkami na produkcji.
Kontenerowe stacje sprężonego powietrza najczęściej znajdują zastosowanie:
- na placach budowy
- w oczyszczalniach ścieków
- w miejscach odwiertów górniczych
- w zakładach przemysłowych

ZWRÓĆ UWAGĘ NA…

Wielkość kontenera uzależniona jest od typu i ilości zainstalowanych wewnątrz urządzeń takich jak: sprężarki, doprężacze, zbiorniki, separatory, filtry i osuszacze sprężonego powietrza.
Aby umożliwić łatwy transport i możliwość instalacji sprężarkowni w dowolnie wybranym miejscu konstrukcja kontenera wraz z zamontowanymi wewnątrz urządzeniami jest umieszczona na wspólnej ramie wsporczej.