Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Silnik elektryczny

Sales Marketing

Aby zamienić powietrze w sprężone potrzebujesz energii. Występuje ona w postaci energii elektrycznej, którą zasilany jest silnik elektryczny. Najczęściej wykorzystywanym  silnikiem elektrycznym jest trójfazowy silnik indukcyjny klatkowy. Ten typ silnika jest stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest cichy i niezawodny, dlatego jest częścią większości systemów, w tym sprężarek.

Jakie są główne części silnika elektrycznego?

electrical motor
Silnik elektryczny składa się z dwóch głównych części, nieruchomego stojana i obracającego się wirnika. Stojan wytwarza wirujące pole magnetyczne, a wirnik przekształca tę energię w ruch, tj. energię mechaniczną. Stojan jest podłączony do zasilania trójfazowego. Prąd w uzwojeniach stojana powoduje powstanie wirującego pola siły magnetycznej, które indukuje prądy w wirniku i powoduje również powstanie tam pola magnetycznego. Oddziaływanie między stojanem a polami magnetycznymi wirnika wytwarza moment obrotowy, co z kolei powoduje obrót wału wirnika.

Prędkość obrotowa

formula synchronous rotation speed in rev/min, motor supply frequency and number of poles per phase
Gdyby wał silnika indukcyjnego obracał się z tą samą prędkością co pole magnetyczne, prąd indukowany w wirniku wyniósłby zero. Jednak ze względu na różne straty, na przykład w łożyskach, jest to niemożliwe, a prędkość zawsze jest ok. 1-5% niższa od prędkości synchronicznej pola magnetycznego zwanej „poślizgiem” (silniki z magnesem trwałym w ogóle nie powodują poślizgu).

Efektywność

formula for efficiency in energy conversion, stated power and shaft power in W, applied electric power in Watt
Konwersja energii w silniku nie odbywa się bez strat. Straty te są wynikiem między innymi strat rezystancyjnych, strat wentylacyjnych, magnetycznych i tarcia.

Klasa izolacji

Materiał izolacyjny w uzwojeniach silnika jest podzielony na klasy izolacji zgodnie z IEC 60085, standardem opublikowanym przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną. Litera odpowiadająca temperaturze, która jest górną granicą obszaru zastosowania izolacji, wyznacza poszczególną klasę. Jeżeli górna granica zostanie przekroczona o 10 °C w dłuższym okresie, żywotność izolacji ulega skróceniu o około połowę.

Klasa izolacji

B

F

H

Maksymalna temperatura uzwojeń °C

130

155

180

Temperatura otoczenia °C

40

40

40

Przyrost temperatury °C

80

105

125

Margines termiczny °C

10

10

15

Klasy ochrony

Klasy ochrony, zgodnie z IEC 60034-5, określają sposób ochrony silnika przed kontaktem i wodą. Są one oznaczone literami IP i dwiema cyframi. Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed kontaktem i penetracją cząstek stałych. Druga cyfra oznacza ochronę przed wodą.

Na przykład IP23 reprezentuje: (2) ochronę przed ciałami stałymi większymi niż 12 mm, (3) ochronę przed bezpośrednimi rozpryskami wody padającą pod kątem do 60 ° od pionu. IP 54: (5) ochrona przed kurzem, (4) ochrona przed wodą rozpylaną ze wszystkich kierunków. IP 55: (5) ochrona przed kurzem, (5) ochrona przed strumieniami wody padającym pod niskim ciśnieniem ze wszystkich kierunków.

Sposoby chłodzenia

Metody chłodzenia zgodne z IEC 60034-6 określają sposób chłodzenia silnika. Oznaczone jest to literami IC, po których następuje seria cyfr reprezentujących rodzaj chłodzenia (niewentylowany, samowentylowany, chłodzenie wymuszone) i tryb chłodzenia (chłodzenie wewnętrzne, chłodzenie powierzchniowe, chłodzenie w obiegu zamkniętym, chłodzenie cieczą itp.).

Sposób instalacji

installation method
Metoda instalacji określa, zgodnie z IEC 60034-7, w jaki sposób silnik powinien zostać zainstalowany. Jest to oznaczone literami IM i czterema cyframi. Na przykład IM 1001 reprezentuje: dwa łożyska, wałek z wolnym końcem czopowym i korpus stojana ze stopami. IM 3001: dwa łożyska, wałek z wolnym końcem czopowym, korpus stojana bez nóżek i duży kołnierz z gładkimi otworami mocującymi.

Czym jest połączenie gwiazda?

Trójfazowy silnik elektryczny można podłączyć na dwa sposoby: w gwiazdę (Y) lub w trójkąt (Δ). Fazy uzwojenia w silniku trójfazowym oznaczone są U, V i W (U1-U2; V1-V2; W1-W2). Normy w Stanach Zjednoczonych odnoszą się do T1, T2, T3, T4, T5, T6. Przy połączeniu w gwiazdę (Y) „końce” faz uzwojenia silnika są łączone, tworząc punkt zerowy, który wygląda jak gwiazda (Y).

Napięcie fazowe (napięcie fazowe = napięcie główne / √3; na przykład 400 V = 690 / √3) będzie przyłożone na uzwojeniach. Prąd Ih w kierunku punktu zerowego staje się prądem fazowym i odpowiednio prąd fazowy przepływa If = Ih przez uzwojenie. Przy połączeniu w trójkąt (Δ) początek i koniec są łączone między różnymi fazami, które następnie tworzą trójkąt (Δ). W rezultacie na uzwojeniach pojawi się główne napięcie. Prąd Ih do silnika jest prądem głównym i zostanie on podzielony między uzwojenia, aby uzyskać prąd fazowy przez nie płynący, Ih / √3 = If.

Ten sam silnik można podłączyć jako połączenie gwiazdowe 690 V lub połączenie trójkątne 400 V. W obu przypadkach napięcie na uzwojeniach wyniesie 400 V. Prąd płynący do silnika będzie niższy przy połączeniu gwiazdowym 690 V niż przy połączeniu trójkątnym 400 V. Relacja między obecnymi poziomami wynosi √3. Na tabliczce silnika może na przykład występować zapis 690/400 V. Oznacza to, że połączenie w gwiazdę jest przeznaczone dla wyższego napięcia, a połączenie w trójkąt dla niższego. Prąd, który można również podać na tabliczce, pokazuje niższą wartość dla silnika połączonego w gwiazdę i wyższą dla silnika połączonego w trójkąt.

Co to jest moment obrotowy?

Moment obrotowy silnika elektrycznego jest wyrazem zdolności obrotowej wirnika. Każdy silnik ma maksymalny moment obrotowy. Obciążenie powyżej tego momentu obrotowego oznacza, że silnik nie ma możliwości obracania się. Przy normalnym obciążeniu silnik pracuje znacznie poniżej maksymalnego momentu obrotowego, jednak sekwencja rozruchu będzie wymagała dodatkowego obciążenia. Charakterystyki silnika są zwykle przedstawiane na krzywej momentu obrotowego.

Related articles

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Electric Power

Elektryczność odgrywa dużą rolę w sprężaniu powietrza. Dowiedz się więcej o energii elektrycznej i związku między mocą czynną, bierną i pozorną.