Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Produkty
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Sprężarki powietrza
Produkty i rozwiązania
Bezolejowe sprężarki powietrza
Sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarki powietrza
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Osuszacze powietrza
Produkty i rozwiązania
Adsorpcyjne osuszacze powietrza
Osuszacze powietrza
Adsorpcyjne osuszacze powietrza
Adsorpcyjne osuszacze powietrza
Sprężarki do zastosowań morskich
Zastosowania
Produkty i rozwiązania
Serwisowanie pomp próżniowych
Produkty i rozwiązania
Serwisowanie pomp próżniowych
Serwisowanie pomp próżniowych
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Produkty i rozwiązania
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Narzędzia obróbcze
Produkty i rozwiązania
Narzędzia obróbcze
Narzędzia obróbcze
Narzędzia obróbcze
Narzędzia obróbcze
Usługi
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty i rozwiązania
Agregaty hydrauliczne
Młotki
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Maszty oświetleniowe
Produkty i rozwiązania
Elektryczne maszty oświetleniowe
Maszty oświetleniowe z silnikiem diesla
Przewoźne sprężarki powietrza
Produkty i rozwiązania
Duże, mobilne sprężarki powietrza
Przewoźne sprężarki powietrza
Duże, mobilne sprężarki powietrza
Duże, mobilne sprężarki powietrza
Kompaktowe i łatwe w transporcie uniwersalne sprężarki do holowania z serii Wszechstronnej
Przewoźne sprężarki powietrza
Kompaktowe i łatwe w transporcie uniwersalne sprężarki do holowania z serii Wszechstronnej
Produkty i rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Produkty i rozwiązania
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?

Struktura i różne etapy materii

Sales Marketing

Aby zrozumieć działanie sprężonego powietrza, podstawowe wprowadzenie do fizyki mogłoby potrwać bardzo długo. Zaczynamy od wyjaśnienia struktury materii. W drugiej części dowiesz się więcej o czterech różnych stanach materii i jej cząsteczkach.

Z czego zrobiona jest materia?

the different states of matter
Cała materia, czy to w postaci gazowej, ciekłej czy stałej, składa się z atomów. Atomy są zatem podstawowymi elementami budulcowymi materii, chociaż prawie zawsze pojawiają się jako część cząsteczki. Cząsteczka to szereg atomów zgrupowanych razem z innymi atomami tego samego lub innego rodzaju. Atomy składają się z gęstego jądra złożonego z protonów i neutronów otoczonych przez szereg małych, lekkich i szybko wirujących elektronów. Istnieją inne bloki konstrukcyjne; nie są jednak stabilne. Wszystkie te cząsteczki charakteryzują się czterema właściwościami:
- ich ładunek elektryczny
- ich masa spoczynkowa
- ich pęd mechaniczny
- ich pęd magnetyczny

Liczba protonów w jądrze jest równa liczbie atomowej atomu. Całkowita liczba protonów i liczba neutronów jest w przybliżeniu równa całkowitej masie atomu, ponieważ elektrony prawie nie dodają masy. Informacje te można znaleźć w układzie okresowym. Powłoka elektronowa zawiera tę samą liczbę elektronów, co protonów w jądrze. Oznacza to, że atom jest zasadniczo elektrycznie obojętny.

Duński fizyk, Niels Bohr, w 1913 roku wprowadził model akumulacji atomu. Wykazał, że atomy mogą występować tylko w tak zwanym stanie stacjonarnym i przy określonej energii. Jeśli atom przekształca się z jednego stanu energetycznego w drugi, emitowane jest kwantowe promieniowanie. Jest ono znane jako foton. Te różne przejścia przejawiają się w postaci światła o różnych długościach fal. Na spektrografie pojawiają się jako linie w spektrum atomowym linii.

Jakie są cztery etapy materii?

Atomy utrzymywane razem przez wiązanie chemiczne nazywane są cząsteczkami. Są one tak małe, że 1 mm3 powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym zawiera ok. 2,55 x 1016 cząsteczek. Zasadniczo cała materia może istnieć w czterech różnych stanach:
- stan stały
- stan płynny
- stan gazowy
- stan plazmy

W stanie stałym cząsteczki są ciasno upakowane w strukturze sieci z silnym wiązaniem. W temperaturach powyżej zera absolutnego dochodzi do pewnego stopnia ruchu molekularnego. W tym stanie wokół pozycji zrównoważonej występują wibracje, które stają się szybsze wraz ze wzrostem temperatury. Gdy substancja w stanie stałym jest tak podgrzewana, że ruch molekuł nie może być powstrzymany przez sztywny wzór sieci, rozłączają się, substancja topi się i przekształca się w ciecz. Jeśli ciecz jest dalej ogrzewana, wiązanie cząsteczek zostaje całkowicie zerwane, a ciekła substancja jest przekształcana w stan gazowy, który rozszerza się we wszystkich kierunkach i miesza się z innymi gazami w pomieszczeniu. Po schłodzeniu cząsteczki gazu tracą prędkość i ponownie łączą się ze sobą w celu wytworzenia kondensacji. Jeśli jednak cząsteczki gazu są dalej ogrzewane, są one rozkładane na poszczególne cząsteczki cząstkowe i tworzą plazmę elektronów i jąder atomowych.

Related articles