Air tool oil
OPTIMIZER 0.5 LITER produktfoto
Ökar tiden mellan servicetillfällena
Ursprungslandet är SE. Tulltaxan är 34039900
OPTIMIZER 0.5 LITER produktfoto

OPTIMIZER 0.5 LITER

9090 0000 02

Funktioner

För optimala verktygsprestanda