Kommunikation

Kommunikationstillbehör

Med Atlas Copcos sortiment av kommunikationstillbehör kan du utnyttja dina verktyg till deras hela potential. Vi förstärker nu vårt sortiment på kommunikationsområdet till läsare, fältbussutrustning, kommunikationsenheter, taggar för verktygslokalisering, kraftgivare, knappar och mycket mer. Läs mer

Knappar och kommunikationsenheter

Knapparna förbättrar åtkomligheten för vissa uppgifter och ger bättre ergonomi för operatören. Kommunikationsenheterna ger dig möjlighet att komma åt verktygsminnet och uppdatera firmwareprogram, utföra servicediagnos och se parametrar för verktygsidentitet.

Fältbuss och kraftgivare

Fältbussen kan användas mellan olika produktlinjer vilket minskar lagerbehovet. Integreras sömlöst med våra styrenheter PowerMACS och Power Focus 6000. Kraftgivare ger hög precision – du ansluter till mätutrustningen från Atlas Copco för att kalibrera pressystemen på ett mycket enkelt sätt.

Läsarenheter och system för verktygslokalisering

En läsarenhet kan byggas in i verktyget utan krav på fler anslutningar – vilket minskar antalet enheter samtidigt som arbetsstationen hålls ren och prydlig. Taggarna för verktygslokalisering används tillsammans med ILS-kamerasystemet (Industrial Location SpotPoint). Du kan lätt montera tillbehöret på likströmsverktygen från Atlas Copco vilket möjliggör sekvensstyrning och felsäkring längs produktionslinjen vid användning med TLS-systemet.

Läs mindre