Förlängd hävarm produktfoto

Förlängd hävarm

Kan förenkla verktygsanvändningen i vissa tillämpningar.

Möjliggör alternativa tryckpunkter.

3 artiklar
Förlängd hävarm produktfoto

Förlängd hävarm

Kan förenkla verktygsanvändningen i vissa tillämpningar.