Förlängd hävarm

Kan förenkla verktygsanvändningen i vissa tillämpningar.

Kontakta oss
Förlängd hävarm produktfoto

General Overview

Möjliggör alternativa tryckpunkter.
Förlängd hävarm produktfoto

Förlängd hävarm

Kan förenkla verktygsanvändningen i vissa tillämpningar.