Pump

Lång livslängd, används med sugplockning på MicroTorque-verktyg.

Kontakta oss
Pump produktfoto

General Overview

Den smarta vakuumpumpen MicroTorque är en lättinstallerad Plug & Play-produkt för vakuumtryck. Elmotordrivna pumpar genererar vakuum på liknande sätt som en kompressor från atmosfäriskt tryck.
Pump produktfoto

Pump

Lång livslängd, används med sugplockning på MicroTorque-verktyg.