Våra lösningar

Ljusfyrar

Nyckel för att styra stationen ökar flexibiliteten och förbättrar felhanteringen

Kontakt

Om Industriteknik

Atlas Copco Industriteknik skapar mervärde för våra kunder genom ledande innovativa teknologier och lösningar för tillverkning. Produkterna är tillverkade för att hålla länge, ett långsiktigt tänkande med ergonomi och kvalitet – ett ansvarsfullt företag som arbetar för en hållbar framtid.

Kontakt

Loading...

Lampor och en summer

ger tydlig återkoppling och en nyckelbrytare kan användas för att bekräfta fel

Eliminerar behovet av en operatör

håller verktyget under ett helt skift med åtdragningsuppgifter, vilket minskar inverkan på hälsa och säkerhet.

Vänster eller höger hand

konfigurationer finns tillgängliga med justerbar höjd för ledad arm och verktyg som tillåter maximal anpassning till applikationens arbetsyta.

Position Recognition

Alternativen för PRS-system (Position Recognition System) ger den ytterligare fördelen att de säkerställer ett kvalitativt åtdragningsarbete samtidigt som felhantering sker under drift.

Ljusfyrar

Högre kvalitet kan nås genom att operatören får återkoppling om monteringsprocessen via ljud och/eller ljus. Man sparar tid och kostnader genom att minska omarbetningar och undvika att felaktiga produkter lämnar produktionslinjen. Ljud- och ljussignaler ger en effektiv återkoppling till operatören och ett nyckelvred används till att bekräfta fel. Detta system gör att du kan upptäcka och åtgärda fel direkt på arbetsstationen istället för längre ner på banan.

Egenskaper och fördelar

  • Ansluts enkelt till avancerade Power Focus-, Pulsor Focus-, PowerMACS- och DS/DL-styrenheter via en I/O-busskabel
  • Användarvänligt gränssnitt i ToolsTalk PF (från W07) för snabb och enkel programmering
  • 4 lampor (grön, gul, röd, blå) med konfigurerbara funktioner för operatörsåterkoppling
  • Nyckel för att styra stationen ökar flexibiliteten och förbättrar felhanteringen
  • Tryckknapp med konfigurerbara funktioner för interaktion med operatören
  • Inbyggd ljudsignal för ljudåterkoppling till operatören
  • Extern siren för maximal ljudåterkoppling till operatören

Relaterade dokument och filer

Länkar och nedladdningar