Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Handhållen strömstyrd skruvdragare

Smarta, anslutna och effektiva.

Begär en offert eller ytterligare information

Här hittar du alla fakta:

Smart

Få fullständig processtyrning, bättre kvalitet och en optimerad åtdragningsprocess med MT Focus 6000. Det kompakta systemet upptäcker och eliminerar åtdragningsproblem, som ej åtdragna skruvar, skadade förband eller otillräckligt vridmoment. Dessutom säkerställs upptäckt av processavvikelser samt ges detaljerad information för åtdragningen och om hela monteringsprocessen.

Uppkopplad

Minska driftstopp och installationstid, garantera fullständig spårbarhet och integrera med valfritt system med hjälp av olika kommunikationsportar. Få fullständig åtkomst var som helst och reagera i realtid på eventuella åtdragningsprocessavvikelser. Anslut streckkodsläsare och RFID-läsare direkt till styrenheten för att säkerställa spårbarhet, styra operatörernas åtkomst och lägga till felhanteringsfunktion. Allt detta – med MTF6000.

Effektiv

Det har aldrig varit enklare att kombinera produktivitet med flexibilitet. MTF6000 minimerar och eliminerar installationstiden, hjälper dig att minska cykeltiden och hålla hög kvalitet, gör att du kan anpassa din strategi för varje typ av skruvförband och kombinera flera olika strategier för din produkt, även utan inblandning av PLC. Den är allt du behöver för maximal produktivitet och maximal flexibilitet.

Minskar kostnaderna

Se till att minska dina kostnader genom att utnyttja det handhållna MicroTorque-systemets alla funktioner. Avancerade åtdragningsstrategier minimerar kostnaderna för kassering och omarbetning. Omfattande rapportering och användning av data leder till ökade processförbättringar, och diagramanalyser vägleder ditt beslutsfattande med exakt och detaljerad information i realtid.

Användarvänliga

Den handhållna MicroTorque-serien är inte bara full av funktioner, den är också ergonomisk, lätt och kompakt. Det har aldrig varit enklare att konfigurera avancerade och anpassade strategier, spåra din åtdragning med batch count, spåra varje steg och rapportera resultatet, både via kommunikationsportar och via visuell operatörsfeedback.

Feleliminering

Det handhållna MicroTorque-systemet innebär fullständig feleliminering för din process. Övervakning av placering, gliddetektering, detektering av skadade gängor och vridmoments- och vinkelgränser garanterar inte bara upptäckt av eventuella problem utan förser dig också med användbar data för era produktionsprocesser. Det handhållna MicroTorque-systemet erbjuder fullständig kontroll över din montering.

Du kan också se våra MicroTorque-lösningar in action!

Gör din process felsäker med batch count

Få kontroll över arbetsflödet, eliminera åtdragningsfel och garantera kvaliteten med batch count.

Vår handhållna MicroTorque-lösning

Loading...

Maximera kvalitet och produktivitet med avancerad åtdragningsstrategi

Med övervakning av klämkraft garanterar MTF6000 hög momentnoggrannhet, säkert klämmoment och eliminerar dina åtdragningsfel.

Våra MicroTorque-produkter

Loading...

Få fullständig uppkoppling och kontroll via fjärrprogrammering

Med fjärrprogrammering kan du nå styrenheten varsomhelst ifrån, så att du har fullständig kontroll över alla styrenheter kontinuerligt.

Våra MicroTorque-produkter

Loading...

Förbättra spårbarhet och processtyrning och minska kostnaderna med MTF6000 och ToolsNet8

Kombinationen av MTF6000 och ToolsNet8 hjälper dig i övergången till Industri 4.0. Det här är en av de mest kraftfulla lösningarna för fullständig transparens som främjar kontinuerliga förbättringar.

Våra MicroTorque-produkter

Loading...

Hämta ToolsTalk MicroTorque-programvaran

               ToolsTalk MicroTorque