Momentarm, AX1
Posi 3-F Kit produktfoto
Den ledade armen AX1-1.5 konstruerades för att hjälpa operatörer som behöver ergonomiskt stöd och reaktionsstöd. Den är idealisk för kompakta arbetsområden och höga produktionshastigheter i arbetsbänkar eller system med löpande band. Momentet kan appliceras vågrätt, lodrätt eller vinklat.
Ursprungslandet är DE. Tulltaxan är 84679200

Fördelar

Absorberar momentreaktion
Förbättrar ergonomin för operatören
Minskar operatörsutmattning

Funktioner

Ledad armrörelse
Lodräta/vågräta åtdragningsriktningar
Stöder verktygets massa
Vänster-/högerorientering med samma arm