โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

RTEX

Rewrites the profitability rulebook

Contact me +66 (0) 38 562 900

Loading...

50%

less air consumption. RTEX is so clever it can cut your air consumption by half. Get a smaller compressor or run two on one. Either way you save money.

25%

less weight, same performance. Now you can get the same job done with a 25 kg RTEX as with a 33 kg heavy breaker. That means less weight to transport and to carry around.

8 hours

of uninterrupted operation. Stiff handles give you full control over the machine. And thanks to an efficient stroke mechanism with a Constant Pressure Chamber, vibration levels are below 5 m/s².

RHEX the power chisel

Less weight and vibration

The RHEX-chisel is specially designed for the RTEX. It maximizes the power from the piston to the ground and it’s also lighter than a conventional chisel, which makes handling easier. The concave design facilitates transport of broken material in order to increase effectiveness, since broken material acts as a dampener. The design also reduces the risk of jamming.


Technical specifications

Model   RTEX 15 RTEX25 RTEX 25 RTEX 25
Weight kg 17 25 25 25
Length mm 674 737 780/685* 780
Air consumption l/s 15,4 19 17,5 18,5
Impact rate bpm 936 816 845 870
Vibration level 3 axes (ISO 28927-10) m/s2 4,6 4,8 5 4,8
Sound power level guaranteed (2000/14/EC) Lw, dB(A) 106 107 107 107
Sound pressure level (ISO 11203) Lp, r=1m 83 90 90 90
Shank size Hex mm 25x108 (1x4 1/4") 25x108 (1x4 1/4") 28x152/28 x 160/28 notch 32x 152/32x160
Part number   8461 0115 10 8461 0125 10 8461 0125 20 8461 0125 30

Related products