โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

EBL Clutch Screwdriver

Designed for low-torque assembly operations

Contact

Atlas Copco’s EBL screwdriver are easy to use and made for low torque applications. The brushless motor offers a long tool working lifetime and the patented ergonomics provide a high level of operator comfort. The combination of the two ensures increased productivity making the EBL a great choice for demanding low torque operations. All EBL screwdrivers are designed to be used in applications with electronic components, with ESD (electrostatic discharge) certification. ESD certification means a guarantee against damage of electronic components by an uncontrolled electrostatic discharge (ESD) from the tools.

Features

 • Robust driveline
 • Low tool weight
 • Batch count on reporting models
 • Soft-stop feature on selected models
 • Configurable push or lever start

Benefits

 • High durability and low maintenance need
 • Superior life span
 • Maximum operator comfort
 • Reduced noise levels
 • Limit damage on sensitive components
Toggle การกรอง

32 product(s) found

EBL03

8431017002

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Straight
 • Screw capacity : M1-2
 • Torque range soft joint min : 0.05 Nm
EBL03
EBL03-Q

8431017004

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Straight
 • Screw capacity : M1-2
 • Torque range soft joint min : 0.05 Nm
EBL03-Q
EBL03-Q-RE

8431017006

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Straight
 • Screw capacity : M1-2
 • Torque range soft joint min : 0.05 Nm
EBL03-Q-RE
EBL03-SS

8431017007

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Straight
 • Screw capacity : M1-2
 • Torque range soft joint min : 0.05 Nm
EBL03-SS
EBL03-SS-RE

8431017008

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Straight
 • Screw capacity : M1-2
 • Torque range soft joint min : 0.05 Nm
EBL03-SS-RE
EBL12

8431017011

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Straight
 • Screw capacity : M2-3
 • Torque range soft joint min : 0.2 Nm
EBL12
EBL12-RE

8431017013

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Straight
 • Screw capacity : M2-3
 • Torque range soft joint min : 0.2 Nm
EBL12-RE
EBL12-SS

8431017015

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Straight
 • Screw capacity : M2-3
 • Torque range soft joint min : 0.2 Nm
EBL12-SS
EBL20

8431017016

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Straight
 • Screw capacity : M2-3
 • Torque range soft joint min : 0.5 Nm
EBL20
EBL12-SS-RE

8431017017

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Straight
 • Screw capacity : M2-3
 • Torque range soft joint min : 0.2 Nm
EBL12-SS-RE