โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Topside Tensioners - CTST

Powerful, economical and safe

Contact

The Topside tensioners - CTST are reliable, economical and dependable insert type hydraulic tensioner that is proven in the marketplace. The tool is designed to fit on to most ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series 1, MSS-SP44, API-6A and API17D flanges. Simple to use and designed to fit many applications, each base tool can be converted for use on a different bolt size by the use of a conversion kits.

Features

 • Long ram stroke
 • High quality material
 • Can be split into three main components
 • Industry standard hydraulic connections
 • Wide range

Benefits

 • Reliable
 • Easy to maintain
 • Fit for purpose
 • Very little downtime due to low maintenance requirements
Toggle การกรอง

114 product(s) found

CTST No.1 3/4"-10UNC CONV KIT

4222260001

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : CTST
 • Size : CTST No.1
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
CTST No.1 M20x2.5 CONV KIT

4222260002

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : CTST
 • Size : CTST No.1
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
CTST No.1 7/8"-9UNC CONV KIT

4222260003

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : CTST
 • Size : CTST No.1
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
CTST No.1 M22x2.5 CONV KIT

4222260004

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : CTST
 • Size : CTST No.1
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
CTST No.1 1"-8UN CONV KIT

4222260005

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : CTST
 • Size : CTST No.1
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
CTST No.1 M24x3 CONV KIT

4222260006

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : CTST
 • Size : CTST No.1
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
CTST No.1 1.1/8"-8UN CONV KIT

4222260007

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : CTST
 • Size : CTST No.1
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
CTST No.1 M27x3 CONV KIT

4222260008

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : CTST
 • Size : CTST No.1
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
CTST No.2 1.1/4"-8UN CONV KIT

4222260009

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : CTST
 • Size : CTST No.2
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
CTST No.2 M27x3 CONV KIT

4222260010

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : CTST
 • Size : CTST No.2
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories