Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Energy Storage Systems
Sản phẩm và giải pháp

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Máy nén khí biến tần (VSD)

Bạn có biết 70% tiêu thụ điện công nghiệp dành cho động cơ điện không? Và máy nén khí tiêu thụ đến 20% công suất điện công nghiệp? Và khoảng 70% tổng chi phí vòng đời của máy nén khí tiêu chuẩn là dành cho điện? Và nhu cầu khí nén thay đổi đáng kể trong 88% tất cả các hệ thống khí nén?

Máy nén VSD - năng lượng

Rõ ràng là có nhiều cơ hội để cải thiện năng suất bằng cách giúp máy nén khí hoạt động hiệu quả hơn. Đó là ý tưởng đằng sau biến tần (VSD). 

Atlas Copco đã xây dựng để tài này để giúp bạn tăng cường kiến thức về chủ đề máy nén khí VSD.

Tham vấn chuyên gia khí nén về giải pháp tốt nhất cho việc sử dụng khí nén hiệu quả năng lượng nhất.