Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Mọi thứ bạn cần để hiểu quy trình thiết lập và vận hành thống khí nén của bạn.

Khám phá cách tạo ra một hệ thống khí nén hiệu quả tối ưu hơn
3D images of blowers in cement plant
Đóng

Cấu trúc và các trạng thái của vật chất

Wiki về khí nén Basic Theory Physics

To understand the workings of compressed air, a basic introduction to physics is helpful. We'll start by explaining the structure of matter. You'll then learn more about the four different stages of matter and its molecules.

What makes up matter?

Vật chất hình thành từ đâu?

the different states of matter

Tất cả các vật chất, từ thể lỏng, rắn, khí đều bao gồm các nguyên tử. Nguyên tử là các khối cơ bản để xây dụng nên 1 phân tử, chúng luôn xuất hiện như 1 phần của phân tử. Một phân tử bao gồm một số nguyên tử được nhóm lại với các nguyên tử khác cùng loại hoặc khác loại. Nguyên tử là một hạt nhân được gắn kết bởi các proton và nơ-tron, các nơ-tron được xoay quanh bởi các hạt electron. Ngoài ra còn có mộ số khối phân tử khác nhưng chúng không ổn định. Tất cả các loại hạt này được đặc trưng bởi 4 tính chất:

 • Điện tích
 • Khối lượng nghỉ
 • Momen vật lý
 • Momen từ

Số lượng proton trong hạt nhân bằng số electron. Tổng số lượng của proton và nơ-tron xấp xỉ bằng với số khối của nguyên tử vì electron gần như không có khối lượng. Những thông tin này có thể tìm trong bảng tuần hoàn. Vỏ electron chứa cùng số lượng electron cũng như proton trong hạt nhân. Điều này chỉ ra nguyên tử trung hòa về điện.

Nhà vật lý học Đan Mạch, Niels Bohr, đã công bố mô hình cấu trúc nguyên tử. Ông đã chứng minh rằng nguyên tử chỉ có thể xuất hiện trong trạng thái đứng yên với năng lượng xác định. Nếu nguyên tử chuyển đổi từ một tráng thái năng lượng sang trạng thái khác, một bức xạ lượng tử sẽ phát ra được gọi là photon. Sự chuyển đổi giữa các dạng diễn ra dưới dạng ánh sáng với bước song khác nhau. Trong ảnh quang phổ, chúng xuất hiện như những đường quang phố của nguyên tử

Did you know?

The Danish physicist, Niels Bohr, introduced a build-up model of an atom in 1913. He demonstrated that atoms can only occur in a so-called stationary state and with a determined energy. If the atom transforms from one energy state into another, a radiation quantum is emitted. This is known as a photon.

These different transitions are manifested in the form of light with different wavelengths. In a spectrograph, they appear as lines in the atom's spectrum of lines.

What are the four stages of matter?

Atoms held together by chemical bonding are called molecules. These are so small that 1 mm3 of air at atmospheric pressure contains approx. 2.55 x 1016 molecules.

In principle, all matter can exist in four states,

 • solid,
 • liquid,
 • gaseous,
 • and plasma.

These are the different stages of matter.

In the solid state, the molecules are tightly packed in a lattice structure with strong bonding. At temperatures above absolute zero, some degree of molecular movement occurs. In this state, there is a vibration around a balanced position, which becomes faster as the temperature rises.

When a substance in a solid state is heated so much, molecules move and break loose. The substance then melts and transforms into a liquid. If the liquid is heated further, the bonding of the molecules becomes broken, and the liquid substance enters a gaseous state. It then expands in all directions and mixes with the other gasses in the room.

When gas molecules cool, they lose velocity and bond to each other again to produce condensation. However, if the gas molecules are heated further, they are broken down into individual sub-particles and form a plasma of electrons and atomic nuclei.

Impact on compressed air systems

This article provides a basic understanding of what makes up matter, and how it changes. It's useful since compressed air systems experience rapid temperature changes, causing particles to shift from gas to liquid.

If you'd like more information on how this specifically impacts your equipment, we recommend you read about drying systems. With any air compressor, it's important to avoid as much moisture buildup as possible.

Bốn trạng thái của vật chất là gì?

What is the structure of matter?

The structure of matter refers to the way that atoms and molecules are arranged in different substances. Matter can exist in three main states: solid, liquid, and gas. The structure of matter can vary depending on its state and the type of atoms or molecules that make it up.

In solids, atoms are tightly packed together and vibrate in place. In liquids, atoms are more spread out and move around each other. In gases, atoms are very spread out and move freely in all directions. The study of the structure of matter is a fundamental part of chemistry and physics.

Để hiểu rõ nguyên lý của khí nén, một vài giới thiệu cơ bản về hiện tượng vật lý sẽ giúp ích rất nhiều. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc giải thích về cấu trúc của vật chất, giúp bạn hiểu rõ về bốn trạng thái của vật chất và các phân tử của chúng.

Các nguyên tử được giữ bằng liên kết hóa học giữa các phân tử. Chúng nhỏ đến mức 1 mm3 khí tại áp suất khí quyển có thể chứa 2.55 x 1016 phân tủ. Về nguyên tắc, mọi vật chất đều tồn tại dưới 4 trạng thái:

 • Thể rắn
 • Thể lỏng
 • Thể khi
 • Thể plasma

Ở thể rắn, các phân tử liên kết chặt chẽ bằng cấu trúc mạng tinh thể. Ở nhiệt độ trên 0oC, một số phân tử sẽ chuyển động. Ở trạng thái này, sự chuyển động sẽ xuất hiện xung quanh vị trí cân bằng , các chuyển động càng nhanh nhiệt độ sẽ càng tăng . Khi vật chất ở trạng thái rắn bị nung nóng đến mức phá vỡ cấu trúc mạng tinh thể của phân tử, chúng sẽ tan chảy chuyển thành trạng thái lỏng. Khi chất lỏng bị nung nóng hơn nữa, liên kết giữa các phân tử bị phá hủy hoàn toàn và chúng trở thành trạng thái khí, phân tán phân tử vào không khí. Khi các phân tử khí được làm mát, chúng sẽ giảm tốc độ và liên kết lại với nhau tạo thành chất lỏng. Tuy nhiên, nếu các phân tử khí tiếp tục bị đun nóng hơn nữa, các phân tử sẽ bị phân hủy thành các hạt phụ riêng lẻ và tạo thành plasma.

Các bài liên quan

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

Khí nén là gì?

4 tháng tám, 2022

Khí nén ở xung quanh chúng ta, nhưng chính xác thì nó là gì? Hãy để chúng tôi giới thiệu với bạn về thế giới của khí nén và các hoạt động cơ bản của máy nén khí.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Tính toán Áp suất, Nhiệt độ và Nhiệt dung

4 tháng tám, 2022

Để hiểu rõ nguyên lý của khí nén, một vài giới thiệu cơ bản về hiện tượng vật lý sẽ giúp ích rất nhiều. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các đơn vị vật lý khác nhau để đo áp suất, nhiệt độ và công suất nhiệt.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Tính toán Công, Công suất và Lưu lượng

21 tháng tư, 2022

Để hiểu rõ nguyên lý của khí nén, một vài giới thiệu cơ bản về hiện tượng vật lý sẽ giúp ích rất nhiều. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các đơn vị vật lý khác nhau để tính Công, Công suất và Lưu lượng