Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak vybrat správnou velikost nýtu

Navzdory veškerému pokroku v oblasti metod upevňování, jako je například lepení a utahování, je nýtování stále jednou z hlavních metod používaných na poli montáže letadel i v dalších odvětvích zabývajících se lehkými konstrukcemi, kde není možné svařovat silné kovové pláty.

30. června 2020

Existuje několik důvodů, proč se nýtování stále používá. Patří mezi ně nízká cena instalace, nižší požadavky na přípravu otvoru, vysoká spolehlivost, lehké a silné spoje díky nízké hmotnosti a odolnost proti zátěži díky vysoké elasticitě a odolnosti.

Rivet size
Obecné pravidlo říká, že nýt by měl mít průměr alespoň trojnásobku tloušťky nejtlustšího spojovaného listu. V souladu s armádní normou musí být průměr nýtovací hlavy nýtového spoje větší než 1,4násobek průměru dříku. Výška musí sahat do 0,3násobku průměru dříku. Pomocí všech zmíněných parametrů můžete vypočítat požadovanou délku nýtu. Přípustná odchylka je běžně kolem 1,5D.

Například k sobě nýtujeme dva kusy 1,27mm (0,050in) listů. Správný průměr nýtu by byl 3 × 1,27 = 3,81 mm (3 × 0,050 = 0,150 in).
Použít by se měl nýt A 5/32" (3,96 mm, 0,156 in). Tloušťka kovu je 1,27 + 1,27 = 2,54 mm (0,050 + 0,050 = 0,10 in) a 1,5D má 5,94 mm (0,234 in), proto by celková délka nýtu měla být 1,27 + 5,94 = 7,21 mm (0,10 + 0,234 = 0,334 in).

Viz obrázek níže:
rivet
V případě nýtování například během oprav v praxi obecně platí, že by se měla používat stejná velikost a styl hlavy použité v sousední konstrukci. Tím se vyhoví všem požadavkům na sílu spoje.

Dalším tématem souvisejícím s nýtováním je příprava otvoru. Po zvolení velikosti nýtu a umístění listů je třeba označit otvory k vyvrtání.

Tyto značky by měly být vyraženy pomocí středového razníku tak akorát hluboko, aby se mohlo začít vrtat.
Pokud by bylo vyražení příliš silné, značka by byla moc velká a kov by se zkroutit.
Průměr vrtáku závisí na typu nýtu v otvoru:

jak vybrat správnou velikost nýtu

Všimněte si v tabulce, že velikost vrtáku je zhruba o tři tisíciny palce větší než nýt.

Před zahájením vrtání je důležité zkontrolovat stav vrtáku a také to, zda je nástroj správně upevněn ve sklíčidle. Kliknutím sem zkontrolujete stav vrtáku.

Po vrtání odstraňte výstružníky z otvoru, aniž byste zkosili hranu otvoru.
Někdy se mohou listy pohnout nebo oddělit. V takových případech musíte pomocí sponek nebo svorek zajistit, aby do sebe otvory nezasahovaly a aby listy zůstaly blízko u sebe, až dojde na nýtování.


Související informace