Nejběžnější závady nýtových spojů a jejich oprava

V tomto článku se dozvíte nejběžnější závady, k nimž dochází u nýtových spojů, a také informace o jejich opravě.

19. října 2018

Údržba, opravy a provoz Letecký průmysl Nýtovací opěry Letadla pro soukromou přepravu Speciální řešení Vesmír Civilní letecký průmysl Vrtulník Letadlo Státní sektor Montážní proces Nýtovací systémy Nýtovací kladiva

U nýtových spojů může dojít k různým typům závad. Mnoho z nich se může odvíjet od použití nesprávné velikosti nýtu nebo jako důsledek nesprávné přípravy otvoru. Po kliknutí sem se dozvíte více o volbě správné velikosti nýtu. Zde jsou nejběžnější chyby:


Značky v hlavě nebo konstrukce blízko k hlavěMožnou příčinou jsou příliš nízké posuvné síly, odražená pistole nebo to, že pistole nepracovala pod úhlem 90 stupňů vzhledem ke konstrukci.

Dřík není ve středu nýtovací hlavy. Hlava se svažuje.Nýtovací opěra nedržela během procesu vzhledem ke konstrukci úhel 90 stupňů. Pravděpodobně jde o nesprávný typ nýtovací opěry.

Soustředné kružnice v hlavě nebo na konstrukci kolem hlavy.Možnou příčinou je příliš malý otvor ve formě, pokud se kružnice objevují na hlavě, nebo naopak příliš velký otvor, pokud jsou kružnice na konstrukci.

Praskliny různých druhů.Kritériem je zde detekce typu, umístění a stupně prasklin. Otevřené typy většinou souvisí s nesprávným tepelným zpracováním. U uzavřených typů jsou důležitější umístění a úroveň. Pokud se neprotínají, většinou není problém. Jednou z příčin trhlin může být také příliš dlouhý proces nýtování.

Vyboulené nýty otevírající konstrukci.Běžně je tento problém způsoben při přípravě otvoru, kdy se některé granule posunuly mezi listy. Je třeba odstranit nýt a vyčistit oblast spoje. V některých případech je přijatelná malá mezera, ovšem nikdy v nádržích či tlakových trupech.

Otevřená hlava nebo hlava s mezerou.Možnou příčinou je nesprávná aplikace posuvné síly, s příliš vysokými posuvnými silami ze strany nýtovacích opěr nebo příliš nízkými silami ze strany nýtovacího kladiva. Ve většině případů je to přijatelné, ale ne v integrální sekci nádrže nebo v tlakových trupech.

Otevřená hlava na zapuštěných nýtech.To může záviset na nesprávném zahloubení. Pomoci může použití následující velikosti nýtu (pokud je to možné) a opakování zahloubení. Pokud je hlava příliš nahoře, může být nezbytné určité seříznutí nýtu.

Odstranění nýtu

Pokud zjistíte některou z výše popsaných závad, ve většině případů je možné příslušný nýt odstranit, aniž by to mělo nějaké nákladné důsledky. Běžný postup odstranění nýtu:


Vrtání za účelem odstranění pevného nýtu se musí provádět ze strany hlavy. Zvolte vrták o jednu velikost menší, než je nýt. Naklepněte malou značku do středu hlavy. Vrták musí být přesně v linii s nýtem. Začněte vrtat na nízkou rychlost tak, že jemně stisknete spoušť. Díky tomu mnohem snadněji udržíte kontrolu nad vrtákem a riziko sklouznutí se sníží na minimum.


Vrtejte úplně skrze hlavu do dříku, aby mezi dříkem a hlavou zůstalo jen minimum materiálu.


Použijte vytahovač kolíků, který pasuje do otvoru, a odlomte jej od dříku. Použít lze také malý sekáč, ale je třeba maximální opatrnosti, aby nedošlo k poškození povrchu.


K odstranění nýtu použijte vytahovač kolíků s lehkým kladivem a několikrát poklepejte. Nýt uložte do nějakého pohárku. Pokud budete tento postup pečlivě dodržovat, nemělo by dojít k poškození otvoru a mělo by být možné v kombinaci s otvorem použít nový nýt.