Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak opravit nejběžnější závady nýtových spojů

V tomto článku se dozvíte nejběžnější závady, k nimž dochází u nýtových spojů, a také informace o jejich opravě.

30. června 2020

U nýtových spojů může dojít k různým typům závad. Mnoho z nich se může odvíjet od použití nesprávné velikosti nýtu nebo jako důsledek nesprávné přípravy otvoru. Po kliknutí sem se dozvíte více o volbě správné velikosti nýtu. Zde jsou nejběžnější chyby:

1.marks in head of structure close to head.
Známky poškození hlavy nebo konstrukce v okolí hlavy.

Možnou příčinou jsou příliš nízké posuvné síly, odražená pistole nebo to, že pistole nepracovala pod úhlem 90 stupňů vzhledem ke konstrukci.
Shank is not in the center of bucked head
Dřík není ve středu nýtovací hlavy. Hlava se svažuje.

Nýtovací opěra nedržela během procesu vzhledem ke konstrukci úhel 90 stupňů. Pravděpodobně jde o nesprávný typ nýtovací opěry.
3.concentric rings in head or on structure around head
Soustředné kružnice na hlavě nebo na konstrukci kolem hlavy.

Možnou příčinou je příliš malý otvor ve formě, pokud se kružnice objevují na hlavě, nebo naopak příliš velký otvor, pokud jsou kružnice na konstrukci.
number 4


Praskliny různých druhů.

Kritériem je zde detekce typu, umístění a stupně prasklin. Otevřené typy většinou souvisí s nesprávným tepelným zpracováním. U uzavřených typů jsou důležitější umístění a úroveň. Pokud se neprotínají, většinou není problém. Jednou z příčin trhlin může být také příliš dlouhý proces nýtování.
5.swelled rivets that open the structure


Vyboulené nýty otevírající konstrukci.

Běžně je tento problém způsoben při přípravě otvoru, kdy se některé granule posunuly mezi listy. Je třeba odstranit nýt a vyčistit oblast spoje. V některých případech je přijatelná malá mezera, ovšem nikdy v nádržích či tlakových trupech.
6.open head or gapped head


Otevřená hlava nebo hlava s mezerou.

Možnou příčinou je nesprávná aplikace posuvné síly, s příliš vysokými posuvnými silami ze strany nýtovacích opěr nebo příliš nízkými silami ze strany nýtovacího kladiva. Ve většině případů je to přijatelné, ale ne v integrální sekci nádrže nebo v tlakových trupech.
Flush type rivets


Otevřená hlava na zapuštěných nýtech.

To může záviset na nesprávném zahloubení. Pomoci může použití následující velikosti nýtu (pokud je to možné) a opakování zahloubení. Pokud je hlava příliš nahoře, může být nezbytné určité seříznutí nýtu.

Odstranění nýtu

Pokud zjistíte některou z výše popsaných závad, ve většině případů je možné příslušný nýt odstranit, aniž by to mělo nějaké nákladné důsledky. Běžný postup odstranění nýtu:

Removing the rivet

1. Vrtání za účelem odstranění pevného nýtu se musí provádět ze strany hlavy. Zvolte vrták o jednu velikost menší, než je nýt. Naklepněte malou značku do středu hlavy. Vrták musí být přesně v linii s nýtem. Začněte vrtat na nízkou rychlost tak, že jemně stisknete spoušť. Díky tomu mnohem snadněji udržíte kontrolu nad vrtákem a riziko sklouznutí se sníží na minimum.

2. Vrtejte úplně skrze hlavu do dříku, aby mezi dříkem a hlavou zůstalo jen minimum materiálu.

3. Použijte vytahovač kolíků, který pasuje do otvoru, a odlomte jej od dříku. Použít lze také malý sekáč, ale je třeba maximální opatrnosti, aby nedošlo k poškození povrchu.

4. K odstranění nýtu použijte vytahovač kolíků s lehkým kladivem a několikrát poklepejte. Nýt uložte do nějakého pohárku. Pokud budete tento postup pečlivě dodržovat, nemělo by dojít k poškození otvoru a mělo by být možné v kombinaci s otvorem použít nový nýt.

Související informace