Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu
Operators doing training with man grinding in background

Školicí akademie

V industrializovaném světě zvyšuje kvalifikace a průběžné školení o výrobku efektivitu procesu. Zlepšení a sdílení znalostí zajišťuje snadnou identifikaci problémů a bezpečnou implementaci správných řešení.

Kontaktujte nás

Školení pro montáž velkých šroubů společnosti Atlas Copco

Zajišťujeme školení v řízeném spojování šrouby podle dokumentu „Standardy integrity mechanických spojů“ vydaného organizací Engineering Construction Industry Training Board (ECITB). K dispozici jsou školení v následujících standardech: MJI10 (ruční utahování), MJI18 (předpětí hydraulickým nástrojem) a MJI19 (hydraulické momentové klíče). K doplňkovým školením odvozeným společností Atlas Copco patří: TE12 (hydraulické matice) a TE13 (BTS – software pro utahování šroubů).

Vlastnosti

Školicí kurz definovaný organizací EICTB" Standardy integrity mechanických spojů Úspěšní kandidáti obdrží celosvětově uznávaný Certifikát technické kvalifikace organizace ECITB.

Vedení zaměstnavatele pro řízení integrity spojů může selektivně vybírat obsah školení z různých oborů:

- MJI10: ručně utahované šroubové spoje

- MJI18: hydraulicky předpínané šroubové spoje

- MJI19: šroubové spoje hydraulicky utahované momentem

- TE12: hydraulické matice*

- TE13: software pro utahování šroubů BTS

* Doporučujeme poměr: školený/školitel 4:1.

Školení zajišťují plně certifikovaní školitelé s licencí organizace ECITB

Umístění

Nabízíme mobilní školicí službu a též komplexní certifikovanou výcvikovou školu přímo ve vlastním závodu. To dává našim klientům možnost využít vybavení společnosti Atlas Copco buď v naší výcvikové škole, nebo na pracovišti v našem klientském zařízení. Účastníci tak mají výhodu v tom, že se naučí pracovat se skutečným vybavením, které budou při práci používat.

Požádat o školení v montáži velkých šroubů

Tím, že pošlete tento požadavek, vás bude společnost Atlas Copco schopna kontaktovat pomocí shromážděných údajů. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Fáze školení