Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

The Smart Air XC4004 compressor controller

Stop compressing air – start controlling it!

Contact us

The Smart Air Xc4004 controller features the latest innovations. We believe a controller should put you in complete control, while being intuitive, and most importantly easy to use and navigate. Smart controls also protect your investment: improve your efficiency while descreasing the operating costs of your equipment through advanced insights.

Atlas Copco Xc4004 smart controller puts you in control

Wield your Atlas Copco compressor with the touch of a button.

Easy to use controller interface

XC 4004 smart controller compressor display

 • 7 inch anti-glare LED screen.

 • Simultaneous view of pressure and flow increase control on the output flow required by your application.

 • Visible fuel and DEF levels as well as running hours avoid unnecessary downtime.

 • Personalized interaction through metrics and language settings.


 • Powerful insights increase your compressor uptime


  • Easy access to trends of 15 parameters.

  • Increased uptime thanks to preventative maintenance.


  Save time through remote controlling

  • Mirror application: control feed air compressor through second controller at point of use.
  • All machine parameters remotely adjustable: ECOmode, Dynamic Flow Boost, multi pressure / flow settings, emergency stop...
  • Hard wired or RRC radio remote connection.

  Download library