Energian talteenotto - Atlas Copco Finland
Atlas Copco Finland - Kompressorit
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Vuokrakalusto
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Kompressorien energiantalteenottojärjestelmät

Säästä energiaa öljytiivistetyillä GA-kompressoreilla ja öljytöntä ilmaa tuottavilla ZR-kompressoreilla

Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Energiatehokkuus Atlas Copcolla

Lasten suusta totuus kuullaan! Kuuntele, kuinka he kertovat, miten yrityksemme panostaa energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Loading...

Vähennä energiankulutusta, pienennä päästöjä, säästä rahaa

Paineilma on yksi tärkeimmistä teollisuuden hyödykkeistä, mutta se on myös yksi suurimmistaenergian kuluttajista. Tämän vuoksi kaikilla kompressoreja koskevilla säästöillä on merkittävä vaikutus kustannuksiin ja ympäristöön.

Säästä kustannuksia ja luontoa

Kun tutkitaan tavanomaista paineilmakompressorin hiilijalanjälkeä – suunnitteluvaiheesta aina laitteen kierrättämiseen saakka – havaitaan, että käytönaikainen energiankulutus muodostaa 99 % CO2-päästöistä. Kun huomioidaan, että energiankulutuksen osuus kompressorin elinkaarikustannuksista on tavallisesti yli 80 %, voidaan todeta, että paineilmajärjestelmän energiansäästöllä säästetään merkittävästi niin luontoa kuin yrityksen varoja. Yleisesti ottaen paineilmajärjestelmien osuus teollisuuslaitoksen kokonaissähkönkulutuksesta on tavallisesti noin 10 %, mutta tietyissä kohteissa osuus voi olla jopa 40 %.

Miten kompressorin lämmön talteenotto toimii?

pie chart energy recovery
Jopa 94 % kompressoriin syötetystä sähköenergiasta muuttuu kompressiolämmöksi. Ilman energian talteenottoa tämä lämpö häviää ympäröivään ilmaan jäähdytysjärjestelmän kautta ja lämpösäteilynä. Paineilmajärjestelmästä talteenotettua kuumaa vettä voidaan käyttää esimerkiksi saniteettitiloissa sekä erilaisien tilojen lämmitykseen. Erityisen hyvin se soveltuu prosessikäyttöön. Kun kuumaa vettä käytetään lämminvesivaraajien esilämmitykseen tai suoraan prosesseissa, joissa tarvitaan 70–90 °C:n lämpötiloja, voidaan välttyä käyttämästä kalliita energianlähteitä, kuten maakaasua tai lämmitysöljyä.

Tarjoamme täsmällisiä energian talteenoton ratkaisuja sen mukaisesti, minkälainen kompressori käytössäsi on