Mikä on lauhdeveden öljynerotin ja miten se toimii? - Atlas Copco Finland
Atlas Copco Finland - Kompressorit
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Vuokrakalusto
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Mikä on lauhdeveden öljynerotin ja miten se toimii?

Öljyn- vedenerotin OSC

Öljyvedenerottimilla on keskeinen merkitys öljytiivistettyjä kompressoreja käyttävissä paineilmajärjestelmissä, kuten ruuvikompressorissa. Paineilman tuotannossa nämä kompressorit tuottavat myös lauhdetta, joka sisältää pieniä määriä öljyä. Ympäristön suojelemiseksi lauhde on käsiteltävä ja poistettava, ennen kuin se voidaan hävittää.
 

Tässä vaiheessa lauhdeveden öljynerotin astuu kuvioihin. Kuten nimi kertoo, se erottaa kompressorin lauhdeveden ja öljyn, jotta ne eivät pääse jäteveteen.

Mitä ovat lauhdeveden öljynerottimet?

Öljynerotin on laite, joka on suunniteltu erottamaan öljy ja vesi eri suodatinten avulla. Vaikka erityyppisillä lauhdeveden öljynerottimilla on erilaiset valmiudet, niitä käytetään monilla eri aloilla, kuten kaivostoiminnassa, rakentamisessa, jäteveden käsittelyssä ja elintarviketeollisuudessa. Tässä artikkelissa puhutaan siitä, miten lauhdeveden öljynerottimett toimivat ja miksi ne ovat olennaisia lainsäädännön noudattamisen ja ympäristönsuojelun kannalta. Mitä tulee öljytiivistettyjä kompressoreita käyttävissä paineilmajärjestelmissä tapahtuvaan öljyn ja veden erotukseen, sitä paremmin lauhde puhdistetaan ihmisiä ja maapalloa varten ennen kuin se saavuttaa pohjaveden. 

Miksi öljy ja vesi on erotettava toisistaan?

Öljyn poistaminen vedestä on erittäin tärkeää. Useimmat ihmiset ovat todennäköisesti tutustuneet kokeeseen, joka osoittaa, miten yksi pisara öljyä leviää nopeasti suuren veden pinnalla. Itse asiassa yksi litra moottoriöljyä voi saastuttaa miljoona litraa pohjavettä. Öljylautta, joka muodostuu veden pinnalle, voi estää happea pääsemästä siinä eläviin kasveihin ja eläimiin. Öljy voi myös vahingoittaa eläimiä, koska se vaikuttaa turkiseläinten eristysominaisuuksiin ja lintujen sulkien ja höyhenten vedenkarkotusominaisuuksiin.

Toinen tärkeä syy öljypitoisen kompressorin lauhteen käsittelemiseen on se, että monissa maissa laki vaatii sen. Yhä useammat maat ja muut oikeudenkäyttöalueet ovat säätämässä yhä tiukempia ympäristösäännöksiä, joilla kielletään öljypitoisen veden päästäminen ympäristöön. Näiden sääntöjen rikkominen voi johtaa kalliisiin seuraamuksiin. Onneksi, kuten kokeilu osoittaa, öljy ja vesi eivät sekoita hyvin ja suurin osa öljystä pysyy pinnalla. Esimerkiksi öljyisen jäteveden käsittelyssä sekä öljy että suspendoituneet kiinteät aineet voidaan kuoria pois. Tämä ei kuitenkaan valitettavasti tarkoita sitä, että lauhdeveden öljyjäämät voidaan yksinkertaisesti poistaa.Sen sijaan öljy-vesi-erottelu paineilmajärjestelmissä on monimutkainen prosessi, joka on tarpeen lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi ja ympäristön pilaantumisen minimoimiseksi. Öljyvedenerottimet poistavat noin 99,5 % ympäröivästä ilmasta tuotetusta öljystä ja puristuksen avulla ilmaan ruiskutetusta öljystä. Katsotaanpa tarkemmin, miten öljynerotin toimii.

Miten lauhdeveden öljynerottimet toimivat?

Lauhdeveden öljynerottimien tuotemerkit ja tyypit ovat luonnollisesti erilaisia. Useimmissa on kuitenkin monivaiheinen suodatus ja adsorptioperiaate. Adsorptio on pintailmiö, jossa öljy laskeutuu pinnalle vettä alhaisemman tiheyden vuoksi. Öljyvedenerottimet käyttävät usein kahta tai kolmea suodatusvaihetta, jotka perustuvat eri suodatusaineisiin. Mennään kunkin vaiheen yli, jotta saadaan parempi käsitys siitä, miten kompressorin lauhdetta käsitellään.

Lauhdeveden öljynerottimen suodatusvaiheet

Kompressorista tuleva öljyä sisältävä lauhde virtaa paineen alaisena lauhdeveden öljynerottimeen ja ensimmäisen vaiheen suodattimen, joka on yleensä esisuodatin, läpi. Paineenrajoitusventtiili auttaa yleensä vähentämään painetta ja välttämään öljyn ja veden erotinsäiliön pyörteitä, mikä mahdollistaa vapaiden öljyjen erottamisen painovoimaisesti. Ensimmäisen vaiheen suodattimet koostuvat tyypillisesti polypropeenikuiduista, jotka adsorboivat öljyä, mutta eivät vettä. Tämä tarkoittaa, että öljypisarat tarttuvat polypropeenikuitujen pintaan. Koska nämä suodattimet houkuttelevat öljyä, niitä kutsutaan öljyä pidätteleviksi suodattimiksi. Tämäntyyppinen suodatusaineet kelluu yleensä veden pinnalla, mutta se painuu, kun se adsorboi öljypisaroita ja uppoaa syvemmälle käyttöikänsä päähän. 

 

Ensimmäisen vaiheen suodatuksen jälkeen lauhde virtaa pääsuodattimien läpi, joihin kuuluvat toisen vaiheen ja joskus kolmannen vaiheen suodattimet. Nämä suodattimet käyttävät usein aktiivihiiltä (tai orgaanista savea vahvempien emulsioiden käsittelyyn) lauhdeveden puhdistamiseen ja kiillottamiseen. Toisin sanoen lauhdevesi suodatetaan aktiivihiilellä tai orgaanisella savella yksi tai kaksi peräkkäistä suodatuksen vaihetta riippuen öljyn ja veden erottimen tyypistä ja koosta.

 

Tämän prosessin lopussa on kerätty viimeiset jäljellä olevat lauhdeöljyjäämät. Kun ympäristön lämpötila on 203 °C ja lauhteessa on ensimmäisen vaiheen suodatuksen jälkeen 1-2 g/m 3 öljyä, lauhteessa on jäljellä noin 2-3 mg/m öljyä, kun se on poistuu  erottimesta.

 

Jäljelle jäävä vesi on riittävän vapaata epäpuhtauksista, ja se voidaan turvallisesti tyhjentää viemärijärjestelmään. Öljynerotin on tehnyt työnsä. Lopulta kaikki hyötyvät: Yritys, joka tekee oikein ja välttää sakot ja ennen kaikkea suojelee ympäristöä.