Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Økomodus

Smart elektronikk gir bedre drivstoffeffektivitet

Kontakt oss

Bruker den mobile kompressoren drivstoff når du ikke bruker luft?

Dieselkompressorer bruker ganske mye tid i "tomgangsmodus". Kompressoren er på, men den leverer ikke luft. Ved påfylling av borerør, mens du flytter utstyret rundt eller rett og slett under lunsjpauser. Selv i denne tomgangsmodusen fortsetter motoren å gå, og den driver et element som arbeider hardt for å holde trykket oppe.

Takket være Økomodus skifter Atlas Copcos kompressorer fra avlastningsmodus, tomgangsstatus til ingen pålastning. I tiden uten pålastning forbruker kompressoren 50 % mindre drivstoff. Hvis du tenker på hvor mye drivstoffkostnadene bidrar til de totale eierkostnadene, kan du regne på de faktiske besparelsene…

Hva er Økomodus?

Hvordan fungerer Økomodus?

Skifte av borerør, flytting av utstyr, pauser… Hvis bruksområdet har lange perioder uten behov for luft, går kompressoren over i "avlastningsmodus". Takket være Økomodus vil kompressoren automatisk skifte fra avlastning til ingen pålastning. Motorturtallet faller, trykket reduseres gradvis, og motoren bruker bare halvparten så mye drivstoff. Vil du fortsette arbeidet? Da oppdager en trykksensor for utløpsluft luftbehovet til bruksområdet. Styreenheten utløser automatisk pålastningen av kompressoren. Denne funksjonen med automatisk registrering sørger for at du er i gang igjen på et blunk.


Du har styringen

Både Xc2003- og Xc4004-styreenhetene leveres med Økomodus. Du kan endre parametrene slik du vil: minimumstrykket, tiden det tar før Økomodus starter osv.

Funksjonen for automatisk stopp gjør at kompressoren automatisk stopper helt etter en forhåndsinnstilt periode uten aktivitet. Det betyr at kompressoren ikke bruker drivstoff i det hele tatt.


Hvis du ønsker et fullstendig automatisk system, kan du også aktivere innstillingen automatisk start. Denne funksjonen starter kompressoren automatisk igjen hvis trykket faller under et forhåndsinnstilt nivå. Denne funksjonen for "automatisk start" bør selvfølgelig brukes forsiktig. Les alltid håndboken før du aktiverer "automatisk start".