Mer driftstid

Å ha kontroll over maskinstatusen for å øke driftstiden er enkelt med den valgfrie luftfilterindikatoren og timetelleren

Servicevennlig

Enkel tilgang til alle servicepunkter. Luftfilteret kan skiftes uten bruk av verktøy

Stor trekkraft

Balansert design gir utmerket trekkraft og manøvrerbarhet

Gassregulering

Faste posisjoner holder gasspedalen i god stand og reduserer drivstofforbruket

Umiddelbar advarsel

En lampe for lavt oljetrykk hjelper til med å holde motoren i orden

Grip og last

Løftehåndtaket på baksiden av foten gjør lasting og transport enkelt

Kraft og ergonomi

Høy sentrifugalkraft og -hastighet bidrar til dyp og effektiv komprimering. Den slanke utformingen forenkler håndteringen i nærheten av vegger, stolper eller i trange diker. Våre stampere er allsidige komprimeringsverktøy utviklet for arbeid på sammenhengende og granulære jordsmonn, f.eks. for reparasjon og forbedringer av diker, grøfter, tilbakefyllinger og fundamenter. De er enkle å håndtere i alle faser av driften og pålitelige under alle forhold – og fungerer like bra uansett når og hvor ofte de brukes.

Tekniske spesifikasjoner

LT 5005-stampere

Hva du får av fordeler

LT-stampere har nok kraft og hastighet til å komprimere leire og slam. Du får kvaliteten du fortjener og får jobben gjort i tide. Selv når forholdene er tøffe.