Transportledesett

Inneholder alle nødvendige beskyttelsesstenger og festemidler som beskytter transportørkjedene fra slitasje

Kontakt oss

Transportledesett

Alt-i-ett-boks. Transportledesettet inneholder alle nødvendige beskyttelsesstenger og festemidler som beskytter transportørkjedene mot slitasje. Det anbefales å erstatte alle ledeplater ved behov.

Egenskaper og fordeler

Riktig vedlikehold sikrer:


  • Mindre avbruddstid, noe som reduserer driftskostnadene og øker produktiviteten.
  • Unngå tidlig feil/slitasje på kjeder.

Nyttige tips


  • Det anbefales å utføre en visuell inspeksjon av transportsystemet, inkludert kjeder og tannhjul.
  • Ledeplater bør rengjøres daglig.
  • Regelmessig inspeksjon av tykkelsen på plater og slitasje sikrer god beskyttelse av transportørkjedene.