Lukk

Atlas Copco energilagring ZBP 45 hjalp byggefirmaet med å redusere dieselforbruket med 90 %.

20. desember 2023

Kravene til bærekraftige byggeplasser øker i takt med samfunnets raske transformasjon for å redusere klimapåvirkning og bekjempe global oppvarming. I byggebransjen er en sentral utfordring å gå over fra den omfattende og tradisjonelle flåten av dieseldrevne maskiner til motorer drevet av elektrisitet eller andre hybridløsninger. Se hvordan selskapet Multibygg Sydost AB har taklet denne utfordringen i et prosjekt hvor de i utgangspunktet også ble møtt med mangel på strøm på stedet.

ZenergiZeZBP45Multibygg

Da Multibygg Sydost AB fikk i oppdrag å bygge et industrielt biogassanlegg i skogene utenfor Mönsterås, var det ikke strøm til byggeplassen. I deres søken etter å redusere sine lokale utslipp, valgte selskapet en ny innovativ hybridløsning som bidro til å redusere dieselforbruket med så mye som 90 %.

 

"Å redusere dieselforbruket med hele 90 % er ekstra gøy, for den største utfordringen her er at det ikke ble levert strøm til arbeidsplassen," sier Anton Linde, prosjektleder i Multibygg Sydost AB.

 

I stedet for å velge en dieselgenerator for å produsere strøm, valgte selskapet å bruke Atlas Copcos energilager ZBP 45 som hovedenergikilde. På denne måten brukes kun QES 40 dieselgeneratoren når batteriet i energilageret skal lades. Når energilageret er fulladet, overtar det strømforsyningen igjen og generatoren slås automatisk av. På denne måten leverer denne hybridløsningen strøm til byggekraner, sveisere, avvanningspumper og byggeskur på en effektiv og pålitelig måte. I tillegg til redusert klimabelastning og lavere driftskostnader, bidrar den nye løsningen også til å håndtere midlertidige kraftbelastninger på en mer effektiv måte. Energilageret ZBP 45 jevner ut lasttoppene og sørger for at arbeidet kan fortsette uten forstyrrelser. På denne måten unngår prosjektet å investere i et overdimensjonert dieselaggregat som ikke føles bra når det kjøres med for lav belastning.

Med den nye hybridløsningen klarte vi å skalere ned størrelsen på generatoren. På denne måten har vi gjort store kostnadsbesparelser på diesel i dette prosjektet, noe som har redusert vår miljøbelastning betydelig. Det er en viktig del av arbeidet med å redusere vårt totale klimaavtrykk.

Anton Linde, projektledare Multibygg Sydost AB

Hybridløsningen bidrar til lavere driftskostnader og lavere utslipp

Gjennom overgangen til energilager ZBP 45 har Multibygg Sydost AB lykkes med å kutte dieselforbruket fra 200 til rundt 40 liter per dag. Dette er en klar reduksjon i drivstoffkostnadene, og selskapet har dermed spart nesten en halv million svenske kroner. Samtidig har de redusert sine karbondioksidutslipp med rundt 60.000 kg. Tall som er gledelige for både klimaet og bedriften.

 

Oppsummert har Multibygg Sydost AB sammen med maskiner fra Atlas Copco vist at innovative løsninger kan gjøre betydelige fremskritt mot å skape mer bærekraftige arbeidsplasser innenfor byggebransjen. Kombinasjonen av energilagringssystem og generator er et tydelig eksempel på hvordan teknologi og innovasjon kan brukes til å fremme både økonomisk og miljømessig bærekraft.

 

Firma: Multibygg Sydost AB

Antall ansatte: Startet i 2004 som et enkeltmannsforetak og har i dag ca 150 ansatte.

Distributør av Atlas Copco energilagring og generator: SMT Sverige

Nyheter og arrangementer Energilagringssystemer Kundehistorier