Lukk

ZBC-energilagringssystemer fra Atlas Copco optimaliserer bruken av fornybar energi på Antwerpen Euroterminal

Opplev energien

13. september 2023

Antwerpen Euroterminal (AET), den største flerbruksterminalen i Europa, gjennomgår en enorm energiforvandling. AET ligger i havnen Antwerpen-Brugge i Belgia, som er verdens største roro-havn, og spesialiserer seg på ulike typer last og prosesser, inkludert stykkgods, containere, prosjektlast, tunge laster, biler og andre roro-enheter på daglig basis. Terminalen vurderer strømforsyningen og energibruken i infrastrukturen for å kunne drive mer bærekraftig.

I sentrum av energiovergangen står fire ZBC 250-500 energilagringssystemer fra Atlas Copco. De innovative batteribaserte ZBC-enhetene brukes til å lagre og levere fornybar energi for å optimalisere forbruket på stedet og drive igangkjøringen av tusenvis av biler. 

Pionerer innen forvandlingen av strømforsyning i havner

Etter hvert som samfunnet blir stadig mer miljøbevisst og regjeringer over hele verden gir løfter om å redusere miljøpåvirkningen, ønsker havnene også å operere mer bærekraftig for å redusere karbonutslippene. Havnen Antwerpen-Brugge har som mål å nå et utslipp på null innen 2050 og bli verdens mest bærekraftige havn. 

Antwerpen Euroterminal-anlegget for oppbevaring av kjøretøy

Antwerpen Euroterminal-anlegget for oppbevaring av kjøretøy

CO2-utslippene fra havnen er omtrent 17 millioner tonn hvert år, noe som utgjør rundt 10 % av Belgias totale produksjon av CO2. I et forsøk på å redusere disse utslippene og nå målet om å bli karbonnøytrale, tar havnen i bruk fornybar energi og innovativ teknologi, og koordinerer PIONEERS-konsortiet – en del av Green Deal of Horizon 2020.

 

PIONEER er et internasjonalt forbund med 46 partnere, inkludert Antwerpen Euroterminal, som jobber sammen for å redusere klimagassutslippet i havner. Terminalen har allerede installert tre vindturbiner som kan generere 10,6 MW, og montert solcellepaneler som vil generere ytterligere 2 MW fornybar energi.For å sikre at strømmen fra disse fornybare energikildene kan brukes fleksibelt, akkurat hvor og når det trengs og uavhengig av vind og sol, har terminalen utviklet en strategi for energilagring.

Vi er vitne til forvandlingen av strømforsyning foran øynene våre. Tidligere har vi vært svært avhengige av strømnett, men vi trengte en innovativ løsning som ville gjøre oss i stand til å lagre fornybare energikilder og gjøre driften vår mer uavhengig av strømnettet. Energilagringssystemer er ideelle, fordi de optimaliserer bruken av energi, reduserer utslipp og hjelper oss med å oppfylle Green Deal-målene som en del av PIONEERS-prosjektet.

James Deignan , Terminalsjef på Antwerpen Euroterminal

En pålitelig energilagringsløsning vil gjøre det mulig for terminalen å effektivt administrere ulike energikilder, ved å integrere bruken av fornybar energi og begrense den nødvendige kraftproduksjonen fra nettet, og potensielt gi betydelige besparelser for sluttbrukeren.

Verdens største bilhavn

Havnen i Antwerpen-Brugge er verden største bilhavn og er ekstremt opptatt med eksport og import av roro-last, inkludert elektriske kjøretøy. I 2021 håndterte havnen 2,2 millioner biler, og den har en parkeringskapasitet på 365 000 plasser.Når den nye lasten av kjøretøy ankommer havnen, blir de losset og sendt til spesialiserte sentre i havnen der det utføres tester og inspeksjoner før videre levering.

Fire ZBC-energilagringssystemenr fra Atlas Copco som er installert på Antwerpen Euroterminal

De fire ZBC 250-500-energilagringssystemene fra Atlas Copco som er installert på Antwerpen Euroterminal

James fortsetter: «For øyeblikket har vi ca 50 000 biler på kaien på terminalen, og over 1000 lastebiler som besøker hver dag, med frakt som kommer med tog, fra veien og fra havet. Vi ønsket å ha et pålitelig energilagringssystem til å drive igangkjøringen av disse kjøretøyene, som lar oss sjekke elektronikken og lade batteriene før de når markedet».

 

Antwerpen Euroterminal ba Air Plus om hjelp, og krevde en fleksibel, pålitelig og bærekraftig energilagringsløsning. «Antwerpen Euroterminal var på utkikk etter en allsidig løsning som økte energieffektiviteten. Det var et utfordrende prosjekt med høye energibehov, og terminalen ønsket en mobil løsning for å integrere energitilførselen fra ulike kilder», sier Mark Adams, Sales & Marketing Director hos Air Plus.

En skreddersydd løsning basert på litiumion-batterier

Energilagringssystemene som trengs for å kunne lagre energien fra de ulike fornybare kildene og strømnettet, og levere den dit den trengs for å sikre at batteriet og det elektroniske systemet i tusenvis av kjøretøy fungerer som det skal.

Vi ble kontaktet av Air Plus og utfordret til å gå tilbake til tegnebrettet og finne en måte å koble solcellepaneler og vindturbiner til batteripakkene våre, for å lagre den fornybare energien og bruke den på stedet. Når det trengs strøm, får ZBC-energilagringssystemet beskjed om å begynne å utlade og levere denne energien. Den kan brukes til å lade og igangkjøre kjøretøy, men den kan brukes også til andre bruksområder på terminalen.

Pieter Willems , Business Line Manager hos Atlas Copco
Installasjon av ZBC-energilagringssystemer og Z Charger

Installasjon av ZBC-energilagringssystemer og Z Charger

ZBC-energilagringssystemer utnytter fordelene med litiumion-batterier med høy tetthet, slik at Antwerpen Euroterminal er i stand til å minimere miljøpåvirkningen fra driften. Ved å lagre vind- og solkraft sikrer disse enhetene ikke bare effektiv bruk av energi, men de reduserer det samlede forbruket av fossilt brensel og dermed CO2-utslippene.

 

Hvert system har en lagringskapasitet på 537 kWh. Fire systemer på anlegget gir en total lagringskapasitet på 2,15 MWh, noe som tilsvarer det gjennomsnittlige daglige forbruket til 232 familier.

 

«ZBC-energilagringssystemer fra Atlas Copco er modulære og mobile. De kan flyttes rundt for å integreres i ulike løsninger, med variable energikilder. Terminalen ønsker å endre hele strømforsyningsstrukturen, noe som gjorde denne fleksibiliteten spesielt viktig», fortsetter Mark.

Atlas Copco-tekniker som betjener en Z Charger

Atlas Copco-tekniker som betjener en Z Charger

Atlas Copcos nye energistyringssystem (EMS), ECO ControllerTM, leverer den lagrede energien når den trengs, optimaliserer distribusjonen og sørger for at det alltid er nok strøm. ECO ControllerTM muliggjør utjevning av belastningstopper med strømnettet for å flate ut belastningsprofilen, dekke lave belastninger og effektivt administrere tidene med størst energibehov.

 

I tillegg har Atlas Copco nylig lansert sin egen hurtiglader, Z Charger. Denne innovative løsningen øker ladehastigheten ved å øke spenningen, slik at batteridrevne elektriske kjøretøy og maskiner kan lades raskt. Z Charger, med en nominell effekt på 160 kW, kan levere sju ganger raskere enn en vanlig veggboks, og 42 ganger raskere enn en vanlig vegglader.

Energilagringssystemer blir uavhengige av strømnettet

I begynnelsen ble ZBC-energilagringssystemer spesifisert for bruk med kjøretøy, og siden de ble installert har Antwerpen Euroterminal vært i stand til å igangkjøre og lade dem effektivt ved behov. Terminalen har imidlertid senere realisert en større fordel siden systemene bidrar til, og har stor innvirkning på, terminalenes energiforvandling. Den innovative løsningen har blitt en viktig komponent i terminalens forståelse av energiforbruket, noe som bidrar til å redusere karbonavtrykket og nå målene som en del av PIONEERS.

Atlas Copcos ZBC-energilagringssystemer og Z Charger

Energilagringssystemene tilbyr mye mer enn bare testing og igangkjøring av biler. Dette er bare det første skrittet for å gjøre driften og aktivitetene til havnen mer energieffektive. Vi har gjort disse energilagringssystemene til en del av den bredere strømforsyningen for å oppnå en mer bærekraftig virksomhet. Vi er i begynnelsen av batterireisen, og jeg kan bare håpe det blir en braksuksess.

James Deignan , Terminalsjef på Antwerpen Euroterminal

Energilagringssystemer vil være avgjørende for fremtidige fornybare strømforsyninger over hele verden, slik at alle bedrifter og virksomheter i samfunnet kan endre energiforbruket og gjøre driften mer effektiv og bærekraftig. Alle vil kunne bruke energien mer fleksibelt til å dekke behovene sine, ved å ha den tilgjengelig til rett tid og på rett sted. 

Vil du vite mer om utvalget vårt av energilagringssystemer?

contact icon