Lukk

Atlas Copcos ZBC-energilagringssystem for å drive utslippsfri byggeplass i Norge

Opplev energien

17. juli 2023

I arbeidet med å nå klimamålene som er satt i Parisavtalen (2015), har avkarbonisering av bygg- og anleggsbransjen blitt et sentralt satsingsområde for mange land, inkludert Norge. Regjeringen har vedtatt strenge regler for å redusere utslipp og begrense støynivået på byggeplasser, spesielt i hovedstaden Oslo. Det etterspørres innovative løsninger for å muliggjøre utslippsfri drift, og i den sammenheng har et Atlas Copcos ZBC 250-575-energilagringssystem levert energien som trengs for å omfore 2400 meter med rørledning i et boligområde i Kruttverkveien i Oslo-området.

Strømnettet på byggeplassen ville ikke vært nok til å dekke den ekstra belastningen, som omfatter daglig bruk av to elektriske gravemaskiner og andre maskiner. I stedet for å bruke mer tradisjonelle dieseldrevne alternativer til å forsyne energien som mangler, styres energitilførselen fra strømnettet og en hydrogenbrenselcelle av et batteribasert energilagringssystem for å sikre at belastningsbehovet dekkes.

Leder avkarboniseringen av byggebransjen

Byggebransjen alene står for over 10 % av de globale utslippene av klimagass. Når man vurderer CO2-utslipp fra energibruk, står industrien for svimlende 38 % av de globale utslippene. I Norge er målet å lede verden i avkarboniseringen av byggebransjen. Mens bygging i Oslo står for sju prosent av byens totale utslipp, har det fortsatt en betydelig innvirkning på den lokale luft- og støyforurensningen.

 

For å løse dette har Oslo satt seg som mål at alle kommunale byggeplasser skal være helt utslippsfrie innen 2025, og at alt byggearbeid, både offentlig og privat, skal være utslippsfritt innen 2030. Seks av Norges største byer har også forpliktet seg til de samme målene. Strømnettet i Norge, som består av 98 % fornybar energi som hovedsakelig kommer fra vannkraft, gjør landet til en ideell testarena for utslippsfrie anlegg.

 

Oslo har gått i føringen, men blir raskt etterfulgt av København og Helsinki, som også har implementert utslippsfrie byggeplasser. Byggebransjen har rykte på seg for å stå imot endringer, men – mer for å senke kostnadene enn å redusere klimagassutslippene – innføringen av neste generasjons drivstofffrie løsninger er i ferd med å endre tilnærmingen deres til strømforsyning.

Stabil strømforsyning for å betjene elektriske maskiner

Atlas Copco Z Charger som forsyner en elektrisk gravemaskin

Z Charger utlader ZBC energilagringssystem for å mate elektrisk gravemaskin

Kapitalkostnadene for elektrisk maskineri kan være en hindring for visse operatører, men den opprinnelige investeringen i utstyr kan lønne seg. Å slippe å betale for drivstoff betyr lavere kostnader for strømmen som kreves for å drive utstyret, noe som gir betydelige besparelser under drift. Det lave støynivået gjør at operatørene kan utvide arbeidstiden, fra tidlig om morgenen til sent på kvelden om det trengs, noe som forbedrer prosjektets produktivitet.

 

Jan Erik Schanche, prosjektleder hos STEG Entreprenør, har ansvaret for prosjektet med omforing av rørledninger som foregår i Kruttverkveien. Han forklarer: «Å ha et energilagringssystem på stedet har gjort det mulig for oss å utvide arbeidsdagen og redusere arbeidsuken til bare fire dager. I Norge trenger du elektriske maskiner for å jobbe i boligområder. Det er et must, men vi har oppdaget at det også er den mest lønnsomme tilnærmingen hvis du har en stabil strømforsyning.»

Å sikre en pålitelig strømforsyning for å betjene de elektriske maskinene kan bli et avgjørende problem. På mange byggeplasser, som i Kruttverkveien, har ikke strømnettet nok kapasitet. For å få den nødvendige strømmen til å dekke alle belastninger på en utslippsfri byggeplass, trenger operatørene en bærekraftig og stillegående løsning som øker nettstrømmen og effektivt styrer alternative energikilder. STEG Entreprenør og Hafslund, en av Norges største kraftprodusenter, besluttet å inkludere Atlas Copcos ZBC-energilagringssystem for å løse utfordringen med det begrensede strømnettet. 

Ett av oppdragene våre er å bidra til å utvikle et smart og helt elektrifisert utslippsfritt samfunn. Vi trenger innovative løsninger for lagring og transport av energi. Grønt hydrogen og batterier, som midlertidig energilagring, er viktige teknologier for å implementere energieffektive systemer, som det vi har i Kruttverkveien.

Kristin Arnesen , Forretningsutvikler i Hafslund

Energilagringssystemer muliggjør utslippsfri byggeplass

Energilagringssystemer utgjør infrastrukturen for ryggraden i elektrifiseringen av byggebransjen. Jan Erik Schanche, som leder driften i Kruttverkveien, forsikrer om at Atlas Copcos ZBC energilagringssystem forsyner all belastningen på anlegget og sørger for at prosjektet fortsetter uten å sløse energi.Denne enheten som hjertet av prosjektet har optimalisert energiforbruket.Disse batteribaserte enhetene kan potensielt hjelpe byggebransjen med å redusere energiforbruket og dermed karbonutslippene betydelig.

Atlas Copcos ZBC og Z Charger til bruk på byggeplasser

Jan Erick Schanche, i midten, sammen med Atlas Copcos representanter i Kruttverkveien

I tillegg samler denne modulære løsningen energi fra strømnettet i løpet av de timene der kostnadene er på det laveste, for så å levere strømmen som trengs på tider der kostnadene er på det høyeste. Dette gir ikke bare forbruksbesparelser, men det kan også redusere strømnettets produksjon, som anleggsoperatørene inngår i. 

ZBC lagrer energien som kommer fra de forskjellige kildene, strømnettet og hydrogenbrenselcellen. ECO ControllerTM (Energy Controller Optimizer) styrer og leverer denne energien når den trengs, optimaliserer distribusjonen og sørger for at det alltid er nok strøm. Det muliggjør utjevning av pålastningstopper med strømnettet for å flate ut belastningsprofilen, dekke lave belastninger og effektivt administrere tidene med størst energibehov.

Jon-Andreas Ellefsen , Salgssjef hos Atlas Copco

Øk ladehastigheten

Atlas Copco Z Charger som lader en elektrisk gravemaskin på stedet

Atlas Copco Z Charger som lader en elektrisk gravemaskin på stedet

I tillegg til ZBC 250-575 bruker STEG Entreprenør også Atlas Copcos nye hurtiglader, Z Charger, til å mate de to største belastningene på anlegget – de elektriske gravemaskinene som tar seg av omforingen av rørene.

 

«Z Charger øker ladehastigheten ved å øke spenningen, slik at det elektriske maskineriet lades raskt. I mellomtiden sørger energilagringssystemets ECO ControllerTM for at det er nok energi til å dekke disse toppene i etterspørselen når det er tid for å lade opp,» sier Jon-Andreas Ellefsen.

 

Å gjøre denne innovative hurtigladeren til en del av løsningen har økt produktiviteten på anlegget, og dermed nådd driftsmålene og tidsfristene til sluttkundene.

 

Z Charger, med en nominell effekt på 160 kW, kan lade elektriske maskiner og kjøretøy sju ganger raskere enn en vanlig veggboks og 42 ganger raskere enn en vanlig vegglader.

Energibesparelser og innvirkning på forretningsdriften

Selv om det finnes ganske mange bruksområder for energilagringssystemer, er Atlas Copcos litiumion-serie ideell for byggebransjen. Modellene er lette og kompakte, tar ikke opp mer enn 10 til 20 kvadratmeter og kan fungere med fornybare energikilder som sol eller vind. De kan levere strøm i 12 timer, avhengig av behovet, og tar bare 1,5 timer å lade opp. I tillegg til at sluttbrukere overholder miljøforskriftene, gir de betydelige forretningsfordeler som medfører lave totale eierkostnader.

Sammenlignet med en mer tradisjonell byggeplass, er dette prosjektet langt mer bærekraftig over tid. Vi eliminerer ikke bare drivstofforbruk og utslipp – å ha et Atlas Copco-energilagringssystem på stedet gir oss store energi- og økonomibesparelser fra dag én.

Jan Erik Schanche , Prosjektleder hos STEG Entreprenør

Bruk av Atlas Copcos ZBC energilagringssystem til å lade det elektriske maskineriet som brukes på anlegget, har ført til at det ti måneder lange rørprosjektet i Kruttverkveien har spart 15 000 liter drivstoff og tilsvarende 40 tonn CO2sammenlignet med bruk av vanlig maskineri. Det tilsvarer samme mengde karbondioksid som absorberes av 1520 trær i løpet av ett år.

Morgendagens byggeplass vil bruke mye mindre energi enn tidligere byggeplasser. Dieselforbruket og den tilhørende luftforurensningen vil bli betydelig redusert etter hvert som byggeselskapene vender seg til energilagringsløsninger. De skandinaviske landene leder an i transformasjonen av bransjen, og fornybar energi og praktiske banebrytende løsninger som energilagringssystemer spiller allerede en avgjørende rolle i denne nye virkeligheten.

Vil du vite mer om utvalget vårt av energilagringssystemer?

contact icon