Tips for å velge riktig nedsenkbar pumpe - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Energiteknikk
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Tips for å velge nedsenkbare pumper

Nedsenkbare dreneringspumper er avgjørende for anlegg, gruvedrift og steinbrudd for å fjerne vann, slam og slurry. Her er noen vurderinger for å spesifisere pålitelige nedsenkbare pumper.

Trenger du hjelp? Spør eksperten

Tips for å velge nedsenkbare pumper

1. Hva slags væske skal pumpes?

Det første hensynet er egenskapene til væsken som pumpes, da dette har en stor innvirkning på pumpetypen. Viktige faktorer som bør vurderes er generell sammensetning, konsentrasjon og størrelse på partikler, i tillegg til væskens pH-nivå, temperatur og kjemiske innhold. Er det for eksempel vann med fine partikler eller en mye tykkere væske, og hvor aggressivt er mediet?

2. Hvilken kapasitet trenger man?

En av de viktigste vurderingene når det gjelder ytelse er behovet for gjennomstrømning. Hvor mye væske må flyttes, og hvor raskt? En pumpe med en maksimal væskemengde på 138 m³/t (608 gpm) (for eksempel Atlas Copcos WEDA D50) fjerner for eksempel vann fra et basseng på 36 m³ i løpet av 15 minutter (158 gpm på 15 minutter). En pumpe med en gjennomstrømningshastighet på 350 m³/t (1541 gpm) (for eksempel WEDA D80) kan imidlertid tømme bassenget på bare 6 minutter.

3. Hvor langt og hvor høyt opp skal væsken pumpes?

I hvilken høyde må væsken pumpes, og hvor langt skal den flyttes? Dette vil ha en innvirkning på trykket pumpen må levere for å sikre at den kan pumpe effektivt og pålitelig. Det blir mer friksjon jo lengre vannet må pumpes, noe som fører til trykktap fra pumpen. Pumper må overvinne både gravitasjonsmotstand og friksjonstap. Når du spesifiserer, må du sjekke produsentens publiserte pumpekurve, som viser pumpehøyde opp mot væskemengde, for å sikre at den dekker behovene.

4. Hva er energikilden som brukes?

Hvis det er tilgang til strømnettet, vil en elektrisk pumpe være det beste og mest effektive valget i de fleste tilfeller. Elektriske nedsenkbare pumper – som Atlas Copcos WEDA-pumper – er den enkleste, mest energieffektive og mest økonomiske metoden, da de er lette og kompakte pumper som gir høy effekt. Hvis stedet er eksternt og utsatt for svingninger i strømforsyningen, bør du vurdere en pumpe som har en motor og starter med innebygd elektrisk beskyttelse mot varierende spenning, fasefeil og menneskelige feil.

I tillegg til væsketypen som skal pumpes, energikilden og væskemengde, må andre faktorer vurderes når man velger en nedsenkbar pumpe, for eksempel hver enkelt pumpes energiøkonomi, slitestyrke og serviceutgifter. Det er ikke alltid enkelt å ta det rette valget, men ekspertveiledning gjør det lette å komme frem til en tilfredsstillende løsning.

submersible pump calculator

Dimensjoneringskalkulator for nedsenkbare pumper

Bruk dimensjoneringskalkulatoren for pumper for å avgjøre riktig pumpeserie for ditt bruksområde!