Rock Drill Air-Oil - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Energiteknikk
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Rock Drill Air-Oil

Halvsyntetisk smøremiddel for håndholdte pneumatiske fjellbor

Kontakt oss +47 64 86 02 00

Høy filmstyrke som tåler tung last og beskytter komponenter trygt

Fungerer i hele temperaturområdet fra –25 til 108 °C / –13 til 226 ºF

Rask biologisk nedbryting etter OECD301B

Beskrivelse

Alle de pneumatiske verktøyene krever litt olje i trykkluftledningene til å smøre de innvendige bevegelige delene og redusere slitasjen mellom dem, kjøle dem ned og redusere friksjonen. Rotasjonsenheter (i fjellbor) som er uten olje, vil svikte i løpet av kort tid. Rock Drill Air-Oil er et halvsyntetisk smøremiddel som øker driftssikkerheten og levetiden til maskinen ved å tilby overlegen beskyttelse mot maskinslitasje og korrosjon. Den er spesialutviklet for de pneumatiske fjellborene BBC, BBD og RH fra Atlas Copco, og den er også velegnet for AY luftdrevne stavvibratorer.

Ytelse

  Metode Enhet – metrisk Data
Tetthet ved 15° C / 59 °F
ISO 12185 927 kg/m³ 124 oz/gal (USA)
Viskositet ved 40 °C / 104 °F
ISO 3104 65 cSt
Viskositet ved 100°C / 212°F ISO 3104 13,4 cSt
Viskositetsindeks ISO 2909 215
Flammepunkt ISO 2592 250 °C 482 °F
Temperatur ved hellepunkt ISO 3016 -39 °C -38 °F

Kapasitet

  Delenummer
1 l 34 US fl oz 8099 0201 01
4l  1,06 US gal 8099 0201 04