Forbruksmateriell

For den daglige maskindriften

Kontakt oss

Luftkoblinger

Klokoblingene av høy kvalitet er noen av de viktigste delene i et trykkluftsystem. Atlas Copco-koblingene er smidd, bearbeidet, herdet, galvanisert og forkrommet for å kunne tåle nesten all den tøffe håndteringen de kan komme over. De har tynnere vegger enn støpejernskoblingene, noe som fører til mindre motstand mot luftstrømmen. Redusert luftstrømstap gjør at de pneumatiske verktøyene arbeider ved optimalt trykk og optimal luftstrøm.

Produksjonsmetodene gjør de tynne veggene mulige, og gjør det dermed mulig å bruke en større slange på grunn av større diameter. Hullet er bearbeidet slik at perfekt sentrering er mulig, og slik at overflaten blir jevn. Tetningen har en bearbeidet festeflate som gjør at den passer perfekt uten at luftstrømmen blir hindret.

Det finnes også en hel portefølje med slangekoblinger og -klemmer tilgjengelig.

Luftstrøm

Klokoblinger av høy kvalitet har tynne vegger, noe som muliggjør maksimal luftstrøm.

Trykktap

Seks dårlige koblinger som hindrer flyt i systemet, er alt som skal til for at effekttapet blir redusert med 20 % eller mer.

Produktivitet

Et effekttap på 20 % betyr at du får utført minst 20 % mindre arbeid.

 

PRODUKT: BRUK:
Klokopling Smidd. Raskt og enkelt tilkoplingsssytem for slange
Klokopling med dreibar nippel Smidd og enklere å kople til forskjellige slangestørrelser takket være redusert torsjonsmotstand. Låsemutteren minimerer faren for utilsiktet frakopling
Låsefjær Enkel og effektiv sikkerhetsløsning for å unngå at klokoplingen åpnes utilsiktet
Slangeklemmer Monterer slangen og slangeniplene eller tilkoplingsniplene
Slangekoplingsnipler For å feste til slanger uten koplinger, ved hjelp av slangeklemmer (mindre koblingstap)
Slangekoplinger Gjengede slangekoplinger, alternativ til klokoplinger
Skålformede mutre Til å feste forbindelse med slangekoplingene
Grenrør Enkel todeling av luftledningene
Funksjoner: Fordeler:
  • Minimal luftstrømsforstyrrelser og tap i luftledningen
  • Økt effektivitet og reduserte driftskostnader i form av både tid og energi 
  • Høy produksjonskvalitet med enestående slitasje- og støtmotstand
  • Økt levetid og pålitelighet samt redusert sikkerhetsrisiko 
  • Bred portefølje med riktige kopling for hvert bruksområde
  • Leverandør av hele utvalget til anleggsindustrien