Servicetips for WEDA-pumper

Sikre at pumpen er klar for årstiden. Her er noen nyttige tips for jevn og effektiv drift.

Last ned PDF

Vær klar til å pumpe!

Kontroller strømkabelens tilstand:

En sprekk i isolasjonen kan føre til at det kommer vann inn gjennom kabelen, noe som fører til en potensiell faresituasjon eller alvorlig feil.


Kontroller med tanke på utvendige skader eller løsnede deler:

Periodiske visuelle inspeksjoner bidrar til å forhindre mulig driftsstans. Feil bruk av produktet eller eksterne faktorer kan føre til skader på pumpehuset som kan føre til alvorlige feil på interne komponenter på grunn av vanninntrenging.


Oljesjekk/-skift

For å garantere optimal smørings- og tetningsytelse på alle bruksområder må du sørge for at oljen skiftes hver sjette måned eller i henhold til instruksjonsboken.


Kontroller strømledningstetningen:

En feilaktig tetning på kabelmuffen kan føre til vanninntrenging, som igjen kan føre til en potensielt stor elektrisk svikt og påfølgende avbruddstid.


Kontroller tilstanden til den elektriske motoren og sikkerhetsanordninger:

En lav isolasjonsmotstandsverdi kan føre til en uventet driftsstans. For å forhindre dette anbefaler Atlas Copco å måle statorisolasjonen regelmessig og kontrollere at alle elektriske sikkerhetsanordninger fungerer som de skal.


Kontroller tilstanden til og justeringen av slitasjedeler:

Regelmessig kontroll av tilstanden på slitasjedeler anbefales, da justeringer kan være nødvendig. Vi har utviklet vedlikeholds-, slitasje- og reparasjonssett som er praktiske å ha på stedet for rask reparasjon eller forebyggende vedlikehold for maksimal driftstid og optimal ytelse.


Kontroller tilstanden og funksjonen til flottørbryteren:

Denne enheten bistår med å starte og stoppe pumpen automatisk. Eventuelle feil vil påvirke produktiviteten eller sette pumpens tilstand på spill.