Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger
field service

Servicetips for WEDA-pumper

Sikre at pumpen er klar for årstiden. Her er noen nyttige tips for jevn og effektiv drift.

Last ned PDF

Vær klar til å pumpe!

web image

Kontroller strømkabelens tilstand:

En sprekk i isolasjonen kan føre til at det kommer vann inn gjennom kabelen, noe som fører til en potensiell faresituasjon eller alvorlig feil.


web image

Kontroller med tanke på utvendige skader eller løsnede deler:

Periodiske visuelle inspeksjoner bidrar til å forhindre mulig driftsstans. Feil bruk av produktet eller eksterne faktorer kan føre til skader på pumpehuset som kan føre til alvorlige feil på interne komponenter på grunn av vanninntrenging.


web image

Oljesjekk/-skift

For å garantere optimal smørings- og tetningsytelse på alle bruksområder må du sørge for at oljen skiftes hver sjette måned eller i henhold til instruksjonsboken.


web image

Kontroller strømledningstetningen:

En feilaktig tetning på kabelmuffen kan føre til vanninntrenging, som igjen kan føre til en potensielt stor elektrisk svikt og påfølgende avbruddstid.


web image

Kontroller tilstanden til den elektriske motoren og sikkerhetsanordninger:

En lav isolasjonsmotstandsverdi kan føre til en uventet driftsstans. For å forhindre dette anbefaler Atlas Copco å måle statorisolasjonen regelmessig og kontrollere at alle elektriske sikkerhetsanordninger fungerer som de skal.


web image

Kontroller tilstanden til og justeringen av slitasjedeler:

Regelmessig kontroll av tilstanden på slitasjedeler anbefales, da justeringer kan være nødvendig. Vi har utviklet vedlikeholds-, slitasje- og reparasjonssett som er praktiske å ha på stedet for rask reparasjon eller forebyggende vedlikehold for maksimal driftstid og optimal ytelse.


web image

Kontroller tilstanden og funksjonen til flottørbryteren:

Denne enheten bistår med å starte og stoppe pumpen automatisk. Eventuelle feil vil påvirke produktiviteten eller sette pumpens tilstand på spill.