Økodesign

Bærekraftig produktivitet i praksis

Kontakt oss

«Et viktig initiativ i vår bærekraftplan er økodesignkonseptet, som tar sikte på å nå relevante miljømålsetninger for hvert produktutviklingsprosjekt og fremheve økodesignmessige prestasjoner overfor kundene for å øke miljøbevisstheten og øke verdien for kundene»

Anna Sjören, Global SHEQ-leder

100%

Fornybar energi brukes i vår fabrikk i Tierp.

97%

Av avfallet fra produksjonen resirkuleres eller gjenvinnes ved våre anlegg i Sverige.

100%

Av vannet i vår ungarske fabrikk varmes opp med solenergi.