10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Sluiten

Persluchtbehoefte berekenen en meten

Afmetingen Luchtcompressoren Perslucht-wiki Installeren van een luchtcompressor Eigendom

De behoefte aan perslucht wordt bepaald door de afzonderlijke luchtverbruikers en wordt berekend door het luchtverbruik van alle gereedschappen, machines en processen die worden aangesloten bij elkaar op te tellen en vervolgens de individuele gebruiksfactor op basis van ervaring te schatten. Het is van essentieel belang om direct vanaf het begin rekening te houden met mogelijke lekkage, slijtage en toekomstige veranderingen in de luchtbehoefte.

Hoe kan de persluchtbehoefte worden berekend?

Hoe berekenen wij de persluchtbehoefte? Dit is een eenvoudige aanpak:

Gegevens verzamelen over het luchtverbruik van de apparatuur in gebruik

  • Stel de luchtbehoefte vast voor aangesloten apparatuur en hun gebruiksfactor.
  • Voor deze berekening hebt u een lijst nodig van machines samen met de respectievelijke luchtverbruiksgegevens en verwachte gebruiksfactoren.
  • Als specifieke gegevens niet beschikbaar zijn, kunnen standaardwaarden worden gebruikt.

De gebruiksfactor voor gereedschappen kan moeilijk te schatten zijn. Wij raden u aan de berekende waarden te vergelijken met het gemeten verbruik in vergelijkbare toepassingen. Grote luchtaangedreven verbruikers zoals slijpmachines en zandstraalmachines worden bijvoorbeeld vaak gebruikt voor langere perioden van continu bedrijf (3-10 minuten), ondanks hun lage algemene gebruiksfactor. Dit kan niet echt worden beschouwd als intermitterend bedrijf en het is noodzakelijk om te schatten hoeveel machines tegelijkertijd zullen worden gebruikt om het totale luchtverbruik te schatten.

De compressorcapaciteit wordt hoofdzakelijk bepaald door de totale nominale persluchtbehoefte. Het vrije uitgangsdebiet van de compressor zou dit persluchtverbruik moeten dekken. De berekende reservecapaciteit wordt voornamelijk bepaald door de kosten van productieverlies als gevolg van een mogelijke persluchtstoring. Het aantal compressoren en hun onderlinge grootte wordt hoofdzakelijk bepaald door de vereiste mate van flexibiliteit, het regelsysteem en de energie-efficiëntie. In een installatie waarin slechts één compressor perslucht levert (vanwege kostenbeperkingen), kan het systeem worden voorbereid op de snelle aansluiting van een mobiele compressor voor gebruik bij onderhoud. Een oudere compressor kan als goedkope reservebron worden gebruikt.

Hoe meet ik de luchtbehoefte?

Inzicht in uw activiteiten maakt het nemen van beslissingen veel eenvoudiger.

Operationele analyse uitvoeren

Een operationele analyse levert belangrijke informatie over de persluchtbehoefte op en vormt de basis voor het beoordelen van de optimale hoeveelheid te produceren perslucht. De meeste industriële bedrijven evolueren doorlopend en dit betekent dat ook hun persluchtbehoefte verandert. Het is daarom belangrijk dat de persluchttoevoer wordt gebaseerd op de actuele omstandigheden en dat er een geschikte uitbreidingsmarge in de persluchtinstallatie wordt ingebouwd.

De nominale persluchtbehoefte wordt bepaald door de afzonderlijke persluchtverbruikers. Dit wordt berekend als de som van het persluchtverbruik van alle aan te sluiten gereedschappen, machines en processen en een inschatting van de individuele gebruiksfactor op basis van ervaring. Ook moet van het begin af aan rekening worden gehouden met toevoegingen i.v.m. lekkages, slijtage en toekomstige veranderingen in de persluchtbehoefte.

How do we calculate the compressed air requirement?

Een eenvoudige methode om de huidige en toekomstige persluchtbehoefte te schatten is het bepalen van de persluchtbehoefte voor aangesloten apparatuur en de gebruiksfactor. Voor dit type berekening is een lijst met machines en hun respectievelijke persluchtverbruiksgegevens en de verwachte gebruiksfactoren nodig. Als voor het persluchtverbruik of de gebruiksfactor geen gegevens beschikbaar zijn, kunnen standaardwaarden uit lijsten worden gebruikt. De gebruiksfactor voor gereedschappen is moeilijk in te schatten en daarom moeten de rekenwaarden worden vergeleken met het gemeten verbruik in vergelijkbare toepassingen. Zo worden grote persluchtverbruikers zoals slijp- en zandstraalmachines bij continu bedrijf vaak voor lange perioden (3-10 minuten) gebruikt, ondanks hun lage totale gebruiksfactor. Dit kan niet echt worden gekarakteriseerd als intermitterend werking, en het is noodzakelijk om in te schatten hoeveel machines tegelijkertijd zullen worden gebruikt om het totale persluchtverbruik te schatten.

 

De capaciteit van de compressor wordt hoofdzakelijk bepaald door de totale nominale persluchtbehoefte. Het vrije uitgangsdebiet van de compressor zou dit persluchtverbruik moeten dekken. De berekende reservecapaciteit wordt voornamelijk bepaald door de kosten van productieverlies als gevolg van een mogelijke persluchtstoring. Het aantal compressoren en hun onderlinge grootte wordt hoofdzakelijk bepaald door de vereiste mate van flexibiliteit, het regelsysteem en de energie-efficiëntie. In een persluchtinstallatie waarin slechts één compressor perslucht levert (vanwege kostenbeperkingen), kan het systeem worden voorbereid op de snelle aansluiting van een mobiele compressor voor gebruik bij onderhoud. Een oudere compressor kan als goedkope reservebron worden gebruikt.

Een operationele analyse levert belangrijke informatie over de persluchtbehoefte op en vormt de basis voor het beoordelen van de optimale hoeveelheid te produceren perslucht. De meeste industriële bedrijven evolueren doorlopend, en dit betekent dat ook hun persluchtbehoefte verandert. Het is daarom belangrijk dat de persluchttoevoer wordt gebaseerd op de actuele omstandigheden en dat er een geschikte uitbreidingsmarge in de persluchtinstallatie wordt ingebouwd.

Bedrijfsanalyse

Een bedrijfsanalyse omvat het meten van de bedrijfsgegevens, eventueel aangevuld met de inspectie van een bestaande persluchtinstallatie over een geschikte periode. Deze analyse moet betrekking hebben op ten minste één week activiteiten en de meetperiode moet zorgvuldig worden gekozen zodat deze een typische situatie weergeeft en relevante gegevens oplevert. De opgeslagen gegevens bieden ook de mogelijkheid om verschillende metingen en veranderingen in de werking van de compressoren te simuleren en om de impact op de totale zuinigheid van de installatie te analyseren. Factoren zoals belast- en ontbelasttijden spelen ook een rol bij de totale beoordeling van de werking van de compressor. Deze vormen de basis voor de beoordeling van de belastingsfactor en de persluchtbehoefte, verspreid over een dag of werkweek.

Belastingsfactor

De belastingsfactor kan dus niet zomaar van de bedrijfsurenteller van de compressor worden afgelezen. Een bedrijfsanalyse biedt ook een basis voor mogelijke terugwinning van energie. Vaak kan meer dan 90% van de geleverde energie worden teruggewonnen. Daarnaast kan de analyse antwoorden geven op vragen over de dimensionering en werkmethode met betrekking tot het installeren. De werkdruk kan bijvoorbeeld vaak op bepaalde tijdstippen worden verminderd en het regelsysteem kan worden gewijzigd om het compressorgebruik bij veranderingen in de productie te verbeteren. Het is ook erg belangrijk om te controleren op lekkages. Voor het produceren van kleine hoeveelheden perslucht die alleen 's nachts en in het weekend nodig zijn, kunt u overwegen of het de moeite waard is om een kleinere compressor te installeren.

Factoren zoals belast- en ontlasttijden spelen ook een rol bij de totale beoordeling van de werking van de compressor. Deze vormen de basis voor de beoordeling van de belastingsfactor en de persluchtbehoefte, verspreid over een dag of werkweek. De belastingsfactor kan dus niet zomaar van de bedrijfsurenteller van de compressor worden afgelezen.

 

Een bedrijfsanalyse biedt ook een basis voor mogelijke energieterugwinning. Vaak kan meer dan 90% van de geleverde energie worden teruggewonnen. Daarnaast kan de analyse antwoorden geven op vragen over de dimensionering en werkmethode met betrekking tot het installeren. De werkdruk kan bijvoorbeeld vaak op bepaalde tijdstippen worden verminderd en het besturingssysteem kan worden gewijzigd om het compressorgebruik bij veranderingen in de productie te verbeteren. Het is ook erg belangrijk om te controleren op lekkages. Voor het produceren van kleine hoeveelheden perslucht die alleen 's nachts en in het weekend nodig zijn, kunt u overwegen of het de moeite waard is om een kleinere compressor te installeren.

Waarom is het belangrijk om de persluchtvereisten te berekenen en te meten?

Gerelateerde artikelen

choosing your compressor type

Welk type compressor heb ik nodig?

20 december, 2022

Er zijn veel zaken waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een luchtcompressor voor uw bedrijf. We kijken naar de verkrijgbare compressortypen en in hoeverre deze aansluiten bij uw behoeften.

should you choose an oil free or oil lubricated compressor?

Heb ik een olievrije of oliegesmeerde compressor nodig?

20 december, 2022

Er zijn veel dingen waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een luchtcompressor voor uw bedrijf. In dit artikel leggen we uit hoe u kunt bepalen of u een olievrije compressor nodig hebt, of dat u kunt volstaan met een oliegesmeerde compressor.

Contact met een perslucht specialist

Kunt u hulp gebruiken met het berekenen en meten van de persluchtbehoefte? Onze perslucht specialisten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op.

Lees in de onderstaande links meer over de verschillende aspecten van het dimensioneren van compressorinstallaties.

Centralisatie of decentralisatie?
AIRnet Stainless steel pipes
Centralisatie of decentralisatie?
Meer informatie over het centraliseren en decentraliseren van een compressorinstallatie.
 
Meer informatie over het centraliseren en decentraliseren van een compressorinstallatie.
Meer informatie over het centraliseren en decentraliseren van een compressorinstallatie.
Dimensioneren op grote hoogten
Hilight V4W light tower application
Dimensioneren op grote hoogten
Meer informatie over het dimensioneren van een compressorinstallatie en hoe te handelen op grotere hoogte.
 
Meer informatie over het dimensioneren van een compressorinstallatie en hoe te handelen op grotere hoogte.
Meer informatie over het dimensioneren van een compressorinstallatie en hoe te handelen op grotere hoogte.
Werkdruk berekenen
high pressure booster compressor detail out
Werkdruk berekenen
Meer informatie over de werkdruk van de compressor en het berekenen van de werkdruk.
 
Meer informatie over de werkdruk van de compressor en het berekenen van de werkdruk.
Meer informatie over de werkdruk van de compressor en het berekenen van de werkdruk.