Persluchtbehoefte berekenen en meten - Atlas Copco Netherlands
Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Persluchtbehoefte berekenen en meten

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

De nominale persluchtbehoefte wordt bepaald door de afzonderlijke persluchtverbruikers. Dit wordt berekend als de som van het persluchtverbruik van alle aan te sluiten gereedschappen, machines en processen en een inschatting van de individuele gebruiksfactor op basis van ervaring. Ook moet van het begin af aan rekening worden gehouden met toevoegingen i.v.m. lekkages, slijtage en toekomstige veranderingen in de persluchtbehoefte.

Hoe berekenen we de persluchtbehoefte?

Een eenvoudige methode om de huidige en toekomstige persluchtbehoefte te schatten is het bepalen van de persluchtbehoefte voor aangesloten apparatuur en de gebruiksfactor. Voor dit type berekening is een lijst met machines en hun respectievelijke persluchtverbruiksgegevens en de verwachte gebruiksfactoren nodig. Als voor het persluchtverbruik of de gebruiksfactor geen gegevens beschikbaar zijn, kunnen standaardwaarden uit lijsten worden gebruikt. De gebruiksfactor voor gereedschappen is moeilijk in te schatten en daarom moeten de rekenwaarden worden vergeleken met het gemeten verbruik in vergelijkbare toepassingen. Zo worden grote persluchtverbruikers zoals slijp- en zandstraalmachines bij continu bedrijf vaak voor lange perioden (3-10 minuten) gebruikt, ondanks hun lage totale gebruiksfactor. Dit kan niet echt worden gekarakteriseerd als intermitterend werking, en het is noodzakelijk om in te schatten hoeveel machines tegelijkertijd zullen worden gebruikt om het totale persluchtverbruik te schatten.

De capaciteit van de compressor wordt hoofdzakelijk bepaald door de totale nominale persluchtbehoefte. Het vrije uitgangsdebiet van de compressor zou dit persluchtverbruik moeten dekken. De berekende reservecapaciteit wordt voornamelijk bepaald door de kosten van productieverlies als gevolg van een mogelijke persluchtstoring. Het aantal compressoren en hun onderlinge grootte wordt hoofdzakelijk bepaald door de vereiste mate van flexibiliteit, het regelsysteem en de energie-efficiëntie. In een persluchtinstallatie waarin slechts één compressor perslucht levert (vanwege kostenbeperkingen), kan het systeem worden voorbereid op de snelle aansluiting van een mobiele compressor voor gebruik bij onderhoud. Een oudere compressor kan als goedkope reservebron worden gebruikt.

Hoe meten we de persluchtbehoefte?

Een operationele analyse levert belangrijke informatie over de persluchtbehoefte op en vormt de basis voor het beoordelen van de optimale hoeveelheid te produceren perslucht. De meeste industriële bedrijven evolueren doorlopend, en dit betekent dat ook hun persluchtbehoefte verandert. Het is daarom belangrijk dat de persluchttoevoer wordt gebaseerd op de actuele omstandigheden en dat er een geschikte uitbreidingsmarge in de persluchtinstallatie wordt ingebouwd.

Bedrijfsanalyse

Een bedrijfsanalyse omvat het meten van de bedrijfsgegevens, eventueel aangevuld met de inspectie van een bestaande persluchtinstallatie over een geschikte periode. Deze analyse moet betrekking hebben op ten minste één week activiteiten en de meetperiode moet zorgvuldig worden gekozen zodat deze een typische situatie weergeeft en relevante gegevens oplevert. De opgeslagen gegevens bieden ook de mogelijkheid om verschillende metingen en veranderingen in de werking van de compressoren te simuleren en om de impact op de totale zuinigheid van de installatie te analyseren. Factoren zoals belast- en ontbelasttijden spelen ook een rol bij de totale beoordeling van de werking van de compressor. Deze vormen de basis voor de beoordeling van de belastingsfactor en de persluchtbehoefte, verspreid over een dag of werkweek.

Belastingsfactor

De belastingsfactor kan dus niet zomaar van de bedrijfsurenteller van de compressor worden afgelezen. Een bedrijfsanalyse biedt ook een basis voor mogelijke terugwinning van energie. Vaak kan meer dan 90% van de geleverde energie worden teruggewonnen. Daarnaast kan de analyse antwoorden geven op vragen over de dimensionering en werkmethode met betrekking tot het installeren. De werkdruk kan bijvoorbeeld vaak op bepaalde tijdstippen worden verminderd en het regelsysteem kan worden gewijzigd om het compressorgebruik bij veranderingen in de productie te verbeteren. Het is ook erg belangrijk om te controleren op lekkages. Voor het produceren van kleine hoeveelheden perslucht die alleen 's nachts en in het weekend nodig zijn, kunt u overwegen of het de moeite waard is om een kleinere compressor te installeren.

Gerelateerde artikelen

choosing your compressor type

What Type of Compressor Do I Need?

There are a lot of things you have to consider when choosing an air compressor for your business. We will take a look at some of the compressor types available and which one is best for you.

Contact met een perslucht specialist

Kunt u hulp gebruiken met het berekenen en meten van de persluchtbehoefte? Onze perslucht specialisten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op.

Lees hieronder meer over de verschillende aspecten van het dimensioneren van compressorinstallaties.

Centralisatie of decentralisatie?
Centralisatie of decentralisatie?
Meer informatie over het centraliseren en decentraliseren van een compressorinstallatie.
 
Meer informatie over het centraliseren en decentraliseren van een compressorinstallatie.
Meer informatie over het centraliseren en decentraliseren van een compressorinstallatie.
Dimensioneren op grote hoogten
Dimensioneren op grote hoogten
Meer informatie over het dimensioneren van een compressorinstallatie en hoe te handelen op grotere hoogte.
 
Meer informatie over het dimensioneren van een compressorinstallatie en hoe te handelen op grotere hoogte.
Meer informatie over het dimensioneren van een compressorinstallatie en hoe te handelen op grotere hoogte.
Werkdruk berekenen
Werkdruk berekenen
Meer informatie over de werkdruk van de compressor en het berekenen van de werkdruk.
 
Meer informatie over de werkdruk van de compressor en het berekenen van de werkdruk.
Meer informatie over de werkdruk van de compressor en het berekenen van de werkdruk.