Our solutions
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Producten
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Atlas Copco Rental
Solutions
Industrieën die door ons worden bediend
Atlas Copco Rental
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Compressoren
Solutions
Compressoren
Producten
Compressoren
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Producten
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Process gas and air equipment
Service en onderdelen
Compressoren
Luchtcompressoronderdelen
Service en onderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Compressoren
Producten en oplossingen
Solutions
Luchtcompressoren
Producten en oplossingen
oil-lubricated air compressors
Luchtdrogers
Producten en oplossingen
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Luchtdrogers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Producten en oplossingen
Gasgenerator
Marine compressors
Service en onderdelen
Producten en oplossingen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Producten en oplossingen
Producten en oplossingen
Montagegereedschappen en -oplossingen
Bevestigingsoplossingen
Verspanende gereedschappen
Producten en oplossingen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Service
Producten en oplossingen
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Producten en oplossingen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Hammers
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Pumps
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Mobiele luchtcompressoren
Producten en oplossingen
Large mobile air compressors
Mobiele luchtcompressoren
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Producten en oplossingen
Producten en oplossingen
Industrieën die wij bedienen
Producten en oplossingen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen

Persluchtbehoefte berekenen en meten

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

De nominale persluchtbehoefte wordt bepaald door de afzonderlijke persluchtverbruikers. Dit wordt berekend als de som van het persluchtverbruik van alle aan te sluiten gereedschappen, machines en processen en een inschatting van de individuele gebruiksfactor op basis van ervaring. Ook moet van meet af aan rekening worden gehouden met toevoegingen i.v.m. lekkages, slijtage en toekomstige veranderingen in de persluchtbehoefte.

Hoe berekenen we de persluchtbehoefte?

Een eenvoudige methode om de huidige en toekomstige persluchtbehoefte te schatten is het bepalen van de persluchtbehoefte voor aangesloten apparatuur en de gebruiksfactor. Voor dit type berekening is een lijst met machines en hun respectievelijke persluchtverbruiksgegevens en de verwachte gebruiksfactoren nodig. Als voor het persluchtverbruik of de gebruiksfactor geen gegevens beschikbaar zijn, kunnen standaardwaarden uit lijsten worden gebruikt. De gebruiksfactor voor gereedschappen is moeilijk in te schatten en daarom moeten de rekenwaarden worden vergeleken met het gemeten verbruik in vergelijkbare toepassingen. Zo worden grote persluchtverbruikers zoals slijp- en zandstraalmachines bij continu bedrijf vaak voor lange perioden (3-10 minuten) gebruikt, ondanks hun lage totale gebruiksfactor. Dit kan niet echt worden gekarakteriseerd als intermitterend werking, en het is noodzakelijk om in te schatten hoeveel machines tegelijkertijd zullen worden gebruikt om het totale persluchtverbruik te schatten. De capaciteit van de compressor wordt hoofdzakelijk bepaald door de totale nominale persluchtbehoefte. Het vrije uitgangsdebiet van de compressor zou dit persluchtverbruik moeten dekken. De berekende reservecapaciteit wordt voornamelijk bepaald door de kosten van productieverlies als gevolg van een mogelijke persluchtstoring. Het aantal compressoren en hun onderlinge grootte wordt hoofdzakelijk bepaald door de vereiste mate van flexibiliteit, het regelsysteem en de energie-efficiëntie. In een persluchtinstallatie waarin slechts één compressor perslucht levert (vanwege kostenbeperkingen), kan het systeem worden voorbereid op de snelle aansluiting van een mobiele compressor voor gebruik bij onderhoud. Een oudere compressor kan als goedkope reservebron worden gebruikt.

Hoe meten we de persluchtbehoefte?

Persluchtbehoefte van compressoren meten
Een operationele analyse levert belangrijke informatie over de persluchtbehoefte op en vormt de basis voor het beoordelen van de optimale hoeveelheid te produceren perslucht. De meeste industriële bedrijven evolueren doorlopend, en dit betekent dat ook hun persluchtbehoefte verandert. Het is daarom belangrijk dat de persluchttoevoer wordt gebaseerd op de actuele omstandigheden en dat er een geschikte uitbreidingsmarge in de persluchtinstallatie wordt ingebouwd.

Een bedrijfsanalyse omvat het meten van de bedrijfsgegevens, eventueel aangevuld met de inspectie van een bestaande persluchtinstallatie over een geschikte periode. Deze analyse moet betrekking hebben op ten minste één week activiteiten en de meetperiode moet zorgvuldig worden gekozen zodat deze een typische situatie weergeeft en relevante gegevens oplevert. De opgeslagen gegevens bieden ook de mogelijkheid om verschillende metingen en veranderingen in de werking van de compressoren te simuleren en om de impact op de totale zuinigheid van de installatie te analyseren. Factoren zoals belast- en ontbelasttijden spelen ook een rol bij de totale beoordeling van de werking van de compressor. Deze vormen de basis voor de beoordeling van de belastingsfactor en de persluchtbehoefte, verspreid over een dag of werkweek. De belastingsfactor kan dus niet zomaar van de bedrijfsurenteller van de compressor worden afgelezen.

Een bedrijfsanalyse biedt ook een basis voor mogelijke terugwinning van energie. Vaak kan meer dan 90% van de geleverde energie worden teruggewonnen. Daarnaast kan de analyse antwoorden geven op vragen over de dimensionering en werkmethode met betrekking tot het installeren. De werkdruk kan bijvoorbeeld vaak op bepaalde tijdstippen worden verminderd en het regelsysteem kan worden gewijzigd om het compressorgebruik bij veranderingen in de productie te verbeteren. Het is ook erg belangrijk om te controleren op lekkages. Voor het produceren van kleine hoeveelheden perslucht die alleen 's nachts en in het weekend nodig zijn, kunt u overwegen of het de moeite waard is om een kleinere compressor te installeren.

Lees hieronder meer over de verschillende aspecten van het dimensioneren van compressorinstallaties.

Gerelateerde artikelen

how to install a compressor?

Compressor installeren

Het installeren van een compressorsysteem is eenvoudiger dan vroeger. Er moet echter nog wel met enkele zaken rekening worden gehouden en dan met name met de locatie van de compressor en hoe de ruimte rond de compressor moet worden georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Luchtdebietregeling

Er zijn verschillende manieren waarop we perslucht kunnen behandelen en verschillende middelen die in deze processen worden gebruikt. Lees meer over het proces van persluchtdebietregeling.