Audyt instalacji sprężonego powietrza

W jaki sposób skutecznie dowiedzieć się prawdy o jakości własnej instalacji sprężonego powietrza?

Każdego stać na niedrogie sprężone powietrze. Należy tylko zadbać o szczelną instalację i odpowiednio dobraną wydajność. Firma Atlas Copco oferuje usługę bezinwazyjnego pomiaru zapotrzebowania bezpośrednio u Klienta.

Measuremen Box - urządzenie do pomiarów instalacji sprężonego powietrza

Przystępując do modernizacji zakładu produkcyjnego warto również zwrócić uwagę na stan instalacji sprężonego powietrza. W ogólnym bilansie energetycznym przedsiębiorstwa niebagatelną rolę odgrywają takie czynniki, jak stopnień obciążenia są sprężarek, poziom rezerwy sprężonego powietrza, stan szczelności instalacji. Jeżeli nosimy się z zamiarem zakupu maszyny zasilanej sprężonym powietrzem sprawdźmy wcześniej, czy zwiększone zapotrzebowanie na to medium nie spowoduje powstania deficytu w sieci sprężonego powietrza. Warto także wcześniej wykonać audyt sieci sprężonego powietrza, który da nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jak duże nieszczelności w niej występują.

Nieinwazyjna metoda pomiarowa opracowana kilka lat temu przez firmę Atlas Copco (wciąż poddawana innowacjom) pozwala na uzyskanie obrazu całkowitego obciążenia sieci sprężonego powietrza bez konieczności ingerowania w rurociągi, czy też zatrzymywania produkcji na czas wykonywania pomiaru.
Możliwość przeprowadzenia symulacji komputerowych bazujących na zarejestrowanym pomiarze umożliwia najbardziej optymalny dobór urządzeń, pozwala także oszacować poziom potencjalnych oszczędności energii elektrycznej, będących wynikiem zastosowania rozwiązania bardziej efektywnego energetycznie.

Dobór prawidłowych parametrów pracy sprężarek może zaoszczędzić znaczne ilości energii elektrycznej. Pamiętajmy, że zwiększenie ciśnienia w instalacji tylko o 1 bar powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej o 6 – 7 %. Czasem okazuje się, że po uszczelnieniu instalacji pneumatycznej zużycie sprężonego powietrza spada do takiego poziomu, że nie ma wręcz potrzeby instalowania dodatkowych sprężarek.

Zapraszamy do skorzystania z pomiarów metodą Measurement Box.


Audyt i optymalizacja


Tomasz Woźniak

Specjalista ds. produktu i projektów